Hortipoint en |het ontwerp instituut| tekenen voor “De Tuin & Landschap Experience”

Het vakblad Tuin en Landschap van Hortipoint (voorheen Stichting Vakinformatie Siergewassen) en |het ontwerp instituut| hebben de krachten gebundeld. Met “De Tuin & landschap Experience” op Plantarium laten zij op een artistieke manier de kracht en het belang van groen in de samenleving tot uitdrukking komen.

“De Tuin & Landschap Experience” neemt de bezoeker mee op een sensationele reis en laat zien hoe de thematiek van klimaatbestendige tuin in beeld wordt gebracht. Een unieke ervaring die de realiteit laat zien met een wetenschappelijke onderbouwing.

Samenwerking

Zowel de redacties van de vakbladen Tuin en Landschap als De Boomkwekerij zijn actief betrokken bij de invulling. |het ontwerp instituut| onder leiding van Michel Lafaille is verantwoordelijk voor de creatieve invulling. |het ontwerp instituut| neemt bij de planvorming de mens met zijn beleving en ervaring van de buitenruimte als uitgangspunt en niet de overheersende doelmatigheid. “De Tuin & Landschap Experience” belooft een plek ter inspiratie, ter stimulans en ter verrijking te worden.

‘De redactie van Tuin en Landschap ziet het als haar taak om de sector van hoveniers, tuinarchitecten en verantwoordelijken voor openbaar groen niet alleen van actuele vakinformatie te voorzien, maar ook te inspireren tot nieuwe technieken en toepassingen. “De Tuin & Landschap Experience” die we samen met een groep ontwerpers gaan maken op Plantarium biedt daar bij uitstek gelegenheid toe’, aldus Ralph Mens, hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Betrokkenheid deelnemers

De planvorming voor de invulling van de “De Tuin & Landschap Experience” is gestart. Later in het proces worden ook deelnemers betrokken voor de realisatie. Hoveniers, groenvoorzieners, ontwerpers en overheden, als ook de kwekers zelf, kunnen hun voordeel doen met deze levensechte voorbeelden.

Plantarium wordt gehouden van 24 t/m 27 augustus 2016 in het Plantariumgebouw op het Internationaal Trade Centre Boskoop-Hazerswoude. Inschrijven voor de beurs is nog mogelijk via www.plantarium.nl.