De informatiebijeenkomst die Branchevereniging VHG vorige week organiseerde over de nieuwe verenigingsstructuur is goed bezocht. Voor een volle grote zaal in het Van der Valk Hotel gaf VHG-voorzitter Rien van der Spek het belang aan van de veranderingen. Vicevoorzitter Robert Smid legde uit hoe de nieuwe structuur eruit gaat zien. Vervolgens was er gelegenheid om vragen te stellen.

Op 4 april dit jaar heeft de VHG Ledenraad ingestemd met de nieuwe verenigingsstructuur. Deze is ontwikkeld door het Algemeen Bestuur in samenspraak met de Ledenraad en met input vanuit een speciale delegatie vanuit de Ledenraad. Zij hebben hierbij ondersteuning gehad van extern adviseur Jos Wesselink, die veel kennis heeft van branche- en beroepsorganisaties.

Uitwerking plan
Nu de structuur akkoord is, gaat het Algemeen Bestuur samen met de delegatie uit de Ledenraad werken aan een zogeheten transitieplan. Hierin komen alle praktische zaken aan bod, zoals de aanpassing van de statuten, de bezetting van de nieuwe Ledenraad, het Algemeen Bestuur en de adviesgroepen. De bedoeling is om tijdens de Ledenraadsvergadering van 30 mei aanstaande een aanzet voor het transitieplan te bespreken en daarmee ook de stappen in de invoering van de nieuwe verenigingsstructuur inzichtelijk te maken. Finale besluitvorming vindt dan plaats tijdens de Ledenraadsvergadering in november dit jaar.

Vragen
Tijdens de bijeenkomst werden vragen gesteld over de samenstelling van de Ledenraad, de regio’s en studieclubs, de verbinding met het bestuur en het verenigingsbureau. Deze werden zoveel mogelijk beantwoord. Veel zaken worden in het transitieplan nog verder uitgewerkt.

Meer informatie
Over het hoe en waarom van de nieuwe verenigingsstructuur leest u, na te zijn ingelogd, in de samenvatting ‘Toekomstbestendig maken door boeien en binden’ op het ledengedeelte van de VHG-website. Via de digitale nieuwsbrief, het VHG Magazine en de VHG-website zult u de komende tijd worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de personen die in de delegatie van de Ledenraad zijn vertegenwoordigd.

Bron: VHG