Van 12 tot en met 17 juni vindt in Apeldoorn het O’FEST plaats, het Festival van het Tuinontwerp. Elke dag staat er een ander thema centraal tijdens dit evenement. Op woensdag 14 juni is dat De Laatste Tuin

Een poëtische titel voor een onderwerp dat de aandacht legt op begrippen als afscheid nemen, begraven, herinneren, rouwen. Fenomenen die in onze huidige samenleving meer en meer aandacht krijgen en zich manifesteren. De uiting van deze emoties is ook gekoppeld aan een plek of een plaats en dient vorm gegeven te worden, een ontwerp te krijgen. Een opdracht die in het bijzonder weggelegd kan zijn voor de tuin- en landschapsontwerper van de kleine schaal.

De dag is opgebouwd uit drie onderdelen:

Ochtend: excursie begraafplaats
Om 9.30 uur wordt gestart met een bezoek aan een begraafplaats in Apeldoorn. Aan dit bezoek is een ontwerpopgave gekoppeld. Karsten Orth, landschapsarchitect bij Gemeente Apeldoorn geeft een inleiding. Deze ochtend heeft een vervolg in de vorm van een workshop op donderdag en vrijdag. De uitkomst van de workshop wordt op zaterdagmiddag 17 juni gepresenteerd.

Middag: inspirerende projecten
Vanaf 13.30 uur komen vier sprekers vertellen over een concreet project waar zij aan werken. Allen hebben een andere expertise:

– Landschapsarchitect Lodewijk Baljon over het herinneringspark voor WOI in België;
  onderzoeker Laurie Faro over haar onderzoek naar de toekomst van het herdenken van
  WOII;
– Ingeborg Meulendijks over haar recente project ‘Aan mijn liefste…’ het paviljoen dat op
  begraafplaats Daelwijck in Utrecht gerealiseerd wordt;
– Marc de Bie, doctor in de archeologie, over zijn onderzoek naar concrete mogelijkheden
  om in Vlaanderen natuurbegraafplaatsen in te richten en de vraag of hiermee
  aangesloten kan worden bij eerdere prehistorische tradities.

Avond: symposium
Vanaf 19.30 uur is er een beschouwend symposium. Vier sprekers  geven hun visie op de toekomst van herdenken. Ieder vanuit hun eigen vakgebied.

– Ada Wille, landschapsarchitecte met specialisatie begraafplaatsen
– Maarten Doorman, auteur en filosoof. Hij doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit van
  Maastricht en kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam
– Martin Hoondert, universitair docent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van
  Tilburg
– Wim Cappers, cultuurhistoricus. De geschiedenis van de dood in Nederland is sinds 1981
  zijn hoofdonderwerp

Naar aanleiding van deze verhalen zullen de dagvoorzitsters Laura Knoops en Leonie Brinks een discussie op gang te brengen met het publiek. Ter verrijking van de ideeën en standpunten van zowel sprekers als deelnemers van het symposium.

Deelnemen
U kunt zich aanmelden bij | het ontwerp instituut | dat verantwoordelijk is voor de organisatie van dit evenement. De kosten bedragen 35 euro voor het middagprogramma en 60 euro voor het avondprogramma, samen 95 euro inclusief warm buffet en koffiearrangement.

Voor deelname aan de workshop op zaterdag 17 juni kunt u zich apart opgeven. U krijgt de informatie dan toegestuurd.

Deze unieke bijeenkomst vindt plaats in het ACEC-gebouw te Apeldoorn, bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Bron: VHG