Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en onderverdeeld naar vakgroep weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche getypeerd als SBI-code 813 van de Standaard Bedrijfsindeling.

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de leden van VHG 1)  met 5,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was voor de leden van VHG het derde kwartaal op rij met omzetgroei. De totale hoveniersbranche (SBI 813) boekte met 7,5 procent voor het zesde kwartaal op rij omzetgroei 2). De hoveniersbedrijven ondervonden minder hinder bij het zaken doen dan een jaar eerder en hadden o.a. positieve omzet- en orderverwachtingen voor het tweede kwartaal. Ook andere indicatoren bevestigen een positief begin van het jaar voor de hoveniersbranche. Het aantal faillissementen was historisch laag en het aantal verleende bouwvergunningen en gestarte nieuwbouwprojecten waren juist hoger dan voorgaande perioden.

1) In de omzetontwikkelingen van VHG-leden (als totaal of per vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (38 bedrijven) niet meegenomen.

2) Verschillen in omzetontwikkeling worden veroorzaakt doordat niet alle hoveniersbedrijven lid zijn van de VHG en omgekeerd.

Omzetontwikkeling Hoveniersbedrijven

Bron: CBS – Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche