Bron: Groenkeur

De ‘onaangekondigde Groenkeur-controle’ gaat na het nodige overleg, denkwerk en testen nu echt van start. De onaangekondigde controle wordt één van de Groenkeur-instrumenten om de kwaliteit van het geleverde product of de geleverde dienst te verbeteren. Controles vinden plaats op een moment dat de Groenkeur-deelnemer deze niet verwacht. De uitvoering is in handen van onafhankelijke deskundigen met een groene achtergrond. Deze controle is géén vervanger van de jaarlijkse audit door de certificerende instellingen. Deze is hierop juist een aanvulling.

De controle richt zich op gespecificeerde eisen van de klant inclusief het juiste gebruik van het gevraagde plantmateriaal en de herkomst van geleverde producten. Tijdens de controle krijgen vaktechnische eisen natuurlijk extra aandacht en wordt gecontroleerd of de inzet van het personeel ter plekke aan de Groenkeur-eisen voldoet.

Op basis van een A-selecte steekproef levert Stichting Groenkeur een aantal bedrijven aan bij de verschillende deskundigen. Deze nemen contact op met de deelnemer, waarna binnen 24 uur een controle plaatsvindt. De controle start op het bedrijf met het overhandigen van een lijst met projecten waar op dat moment gewerkt wordt. De deskundige kiest zelf twee projecten uit die bezocht worden. Alvorens naar de locatie te gaan, informeert de deskundige de opdrachtgever dat er een controle plaatsvindt. De opdrachtgever wordt nadrukkelijk gevraagd bij de controle aanwezig te zijn.

Nadat de controle heeft plaatsgevonden wordt een rapport gemaakt. Zowel de Groenkeur-deelnemer als Stichting Groenkeur ontvangt deze rapportage. Als blijkt dat de Groenkeur-deelnemer onvoldoende presteert, licht Stichting Groenkeur hierover de certificerende instelling in. Deze beschouwt de melding als een officiële klacht en neemt actie. In de praktijk betekent dit dat er een extra audit plaats gaat vinden. De kosten hiervan komen voor rekening van de Groenkeur-deelnemer. Eén van de gevolgen kan zelfs zijn dat de deelnemer het Groenkeur-certificaat verliest!

Vooralsnog draagt Stichting Groenkeur de kosten voor de onaangekondigde controle. Wij gaan in overleg met diverse stakeholders om te kijken of we deze controle op den duur op een andere wijze kunnen (laten) financieren. Systemen uit andere sectoren dienen ons hierbij als voorbeeld.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze extra controle de meerwaarde van Groenkeur- gecertificeerde bedrijven vergroot wordt.

Focus op Groenkeur - Matthijs Mesken
Matthijs Mesken, directeur
www.groenkeur.nl