Vanaf vandaag kunnen ondernemers en medewerkers van ondernemingen in de tuinbouw- en groensector inbreng leveren voor de programma’s van het Productschap Tuinbouw (PT). Het PT nodigt hen hiervoor per e-mail uit. Via een digitale link is aan te geven welke kansen, knelpunten en ideeën een plek moeten krijgen in de programma’s. De inputronde duurt tot 12 september.

Reacties die binnenkomen worden voorgelegd aan de Ondernemingsplatforms van het PT. Hetzelfde gebeurt met reacties die via partijen als product- en gewascommissies van dragende organisaties van het PT binnenkomen. De platforms beoordelen welke suggesties passen in de programma’s, die steeds verder vorm krijgen. Zij bespraken begin juli de eerste contouren van de inhoud van de investeringsprogramma’s voor 2013.

De tweede helft van september stellen de platforms de programma’s in concept vast. Dit omvat deels concrete projecten en onderwerpen die verder uitwerking vereisen in projecten. Hiervoor volgt een oproep voor (onderzoek)partijen om zich voor uitwerking en uitvoering van het project in te schrijven. De concrete projecten en projectintenties bepalen samen het benodigde budget per programma.

Ondernemers en medewerkers van tuinbouwondernemingen die reacties insturen, krijgen later de conceptprogramma’s toegestuurd. In oktober bespreken de PT-commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw de uitwerking en begroting van de programma’s. Het PT-bestuur stelt ze vast in november. Daarna gaat de uitvoering of oproep voor de projecten van start.

Sinds 1 april 2012 werkt het PT ondernemersgedreven met zes investeringsprogramma’s. Dit zijn Plantgezondheid, Voeding en Gezondheid, Groen en Welbevinden, Energie en CO2, Arbeid en Biobased Economy en MVO. Ondernemingsplatforms stellen de programma’s op, die aansluiten bij de uitvoeringsagenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ze hebben tot doel bij te dragen aan nieuwe afzet- en verdiencapaciteit, verduurzaming ketens, voldoende geschikte werknemers en duurzame innovaties. Platforms bestaan uit ondernemers en medewerkers van bedrijven in de tuinbouwketen en alle (deel)sectoren. Hierdoor is aansluiting bij de praktijk gewaarborgd.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.