Het groen onderwijs laat over de totale onderwijskolom, op een enkele uitzondering na, bovengemiddelde prestaties zien. Er zijn geen zeer zwakke groene vmbo-afdelingen. Examenresultaten in het groene mbo zijn goed en overal voldoen examens aan gestelde kwaliteitseisen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2012/2013.

Groen onderwijs in beeld:

Groen vmbo

De onderwijskwaliteit van het groene vmbo ontwikkelt zich positief. Het groene vmbo kent geen zeer zwakke afdelingen meer. De afdelingen in de kaderberoepsgerichte leerweg verbeteren niet mee, hier zijn in schooljaar 2012/2013 zelfs iets meer zwakke afdelingen dan in schooljaar 2011/2012. De verbetering van opbrengstgericht werken in de gemengde/theoretische leerweg zet door, maar vraagt verdere inspanningen. De opbrengsten van afdelingen in de gemengde/ theoretische leerweg van het groene vmbo zijn verbeterd, maar nog wel lager dan in het overige vmbo. De opbrengsten van de beroepsgerichte leerwegen zijn iets vaker voldoende dan in het overige vmbo.

Groen mbo

Bij alle agrarische opleidingscentra (aoc’s) is de examenkwaliteit voldoende. Het groene mbo onderscheidt zich hiermee in positieve zin van het overige mbo. De opbrengsten zijn door de jaren heen iets beter dan gemiddeld in het mbo. De kwaliteitsborging is echter problematisch. De groene instellingen slagen er nog niet in de kwaliteit voldoende systematisch te borgen en te verankeren. De naleving van wettelijke voorschriften is bij ongeveer de helft van de opleidingen op orde. Dit is minder vaak dan in het overige mbo. Het onderwijsproces is op de meeste groene mbo-instellingen van voldoende kwaliteit.

Groen hoger onderwijs

Het studiesucces van studenten in het groene hoger onderwijs blijft over de hele linie gunstig afsteken bij het overige hoger onderwijs. Dit geldt zowel voor het hbo als voor het wo. Net als in het overige hoger onderwijs daalt het diplomarendement in het groene hbo en stijgt dit in het groene wo. Mannen in het groene hoger onderwijs doen het beter dan mannen in het overige hoger onderwijs. De prestaties van mannelijke en vrouwelijke studenten ontlopen elkaar in het groene hbo niet veel. In het groene wo is dat wel het geval: daar presteren vrouwelijke studenten beter dan mannelijke studenten. De hoge studenttevredenheid houdt stand.

Zie voor meer informatie het Onderwijsverslag 2012/2013 op de site van de Inspectie van het Onderwijs. De bevindingen over het groene onderwijs zijn te vinden vanaf pagina 206.

bron: Inspectie van het Onderwijs, 16/04/14