Verbod gebruik chemische onkruidbestrijding op verhardingen, en nu?

Met ingang van 31 maart 2016 is het voor professionele gebruikers verboden chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen te gebruiken. Vanaf 1 november 2017 is zelfs alle gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen door professionals, behoudens enkele uitzonderingen, verboden.

 gebracht bij zowel de voor- als tegenstanders. Sceptici vinden vooral dat er hogere kosten moeten worden gemaakt en dat daarnaast de alternatieven minder effectief zijn en bovendien zorgen voor extra CO2 uitstoot en fijnstof. Voorstanders wijzen op de (natuurlijke) voordelen en de doorlopende innovaties, waardoor CO2 uitstoot en fijnstof steeds meer tot een minimum worden beperkt.

Feit is: we hebben er als branche mee om te gaan! Het is daarom van groot belang om te onderzoeken welke mogelijkheden het beste passen bij de specifieke bedrijfssituatie. Afgezien van bestrijding vergt het misschien ook een andere aanpak. Moeten we bijvoorbeeld meer op zoek gaan naar onkruidwerende gewassen, zoals bodembedekkers?

Op www.onkruidvergaat.nl en www.vhg.nl is meer informatie te vinden over chemievrij onkruidbeheer.

Op GardenExperience wordt zowel in het ochtendprogramma als ’s middags tijdens de workshops volop aandacht besteed aan (natuurlijke) onkruidbestrijding.

 We hebben er als branche mee om te gaan!

Tijdens GardenExperience gaan we kijken hoe we met deze verandering om kunnen en moeten gaan.

Meer informatie >>>

garde_experience_2016+_ aanmelden