Onkruid groeit. De taak aan groenbeheerders en onkruidbestrijders om straten, wegen en pleinen van onkruid te ontdoen. De juiste weersomstandigheden zijn hierbij van belang. Niet alleen omdat buiten werken in de zon nu eenmaal prettiger is, maar ook omdat er bij onkruidbestrijding strenge milieuregels gelden. Bestrijdingsmiddelen kunnen niet zomaar op elk moment ingezet worden. Bijvoorbeeld bij regen en wind. En daar was nogal eens sprake van in 2012. Met het wisselvallige Nederlandse klimaat kan de online planningstool, actuele weerinformatie en de cursus Weer en Onkruidbestrijding van weerinstituut MeteoVista uitkomst bieden.

Iedereen die aan professionele onkruidbestrijding doet, moet werken volgens de DOB-Methode (zie kader). Groenbeheerders moeten zich houden aan strenge richtlijnen voor het bestrijden van onkruid en om onkruidbestrijdingsmiddelen te mogen spuiten zijn zij verplicht zich te certificeren. Het is voor onkruidbestrijders niet te doen om continu van de geschikte omstandigheden op de hoogte te zijn. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van een online planning- en registratietool voor het bestrijden van onkruid volgens de DOB-methode: Onkruidbeheer.nl.

Bestrijding in 2012. Wat deed het weer?
Afgelopen jaar had wisselvallig weer de overhand: natte en droge dagen wisselden elkaar in snel tempo  af.  Overigens een heel normaal verschijnsel in Nederland. In maart was het warm en zonnig, maar omdat het in de voorgaande winter overvloedig regende, bevatte de bodem nog veel vocht, waardoor het onkruid welig kon tieren. In april werd het vervolgens koud en nat en op de weinige droge dagen waaide het regelmatig te hard om tegen onkruid te spuiten. Ook nachtvorst speelde de onkruidbestrijding parten. Op een korte droge periode in mei na, was het aantal droge dagen in juni en begin juli opnieuw spaarzaam. Vanaf eind juli keerde het tij en waren de condities om onkruid te bestrijden vaker goed: droog, zonnig en niet teveel wind. Ook september kende een paar goede nazomerse dagen die geschikt waren om opkruid te bestrijden. Nazomerweer is sowieso ideaal voor onkruidbestrijding. Als in deze periode bestreden wordt, is de kans groot dat er het volgend voorjaar minder kruiden de kop op steken.

Zo pak je dat het beste aan
Het is dus van belang de planning van onkruidbestrijding op de weersverwachting aan te passen. Een droge periode dient zich soms ruim een week van tevoren aan. Groenverdelgers die een lange droge periode niet willen afwachten kunnen aan de hand van het 3-uurlijkse DOB-spuitadvies, dat weerinstituut MeteoVista toont op onkruidbeheer.nl , bekijken wanneer het gedurende een periode van 24 uur toch even droog blijft.

 


DOB
DOB staat voor Duurzaam Onkruidbeheer en is ontwikkeld om op een effectieve manier en tegen lage kosten onkruid op verhardingen te bestrijden. Het doel? Het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Binnen DOB zijn er verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch. Valt de keuze op chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Uitkomst biedt de online planning- en registratietool van Meteovista voor het bestrijden van onkruid volgens de DOB-methode: Onkruidbeheer.nl.