APG beoogd uitvoerder van het ZZP-pensioenfonds

De samenwerkende ZZP-organisaties tekenen binnenkort een intentieverklaring met APG over de uitvoering van het nieuwe ZZP pensioenfonds.

Dit pensioeninitiatief combineert de voordelen van individuele keuzevrijheid en de kracht van het collectief.

  • ZZP’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar;
  • ZZP’ers kunnen zonder poespas deelnemen in een transparante en simpele regeling en indien gewenst gebruik maken van een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden;
  • Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken;
  • Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoetsen;
  • Door gebruik te maken van de kracht van het collectief is dit initiatief beschikbaar tegen significant lagere kosten dan vergelijkbare individuele producten;
  • De regeling is ook aantrekkelijk voor mensen die een beperkt bedrag inleggen doordat er zeer lage administratiekosten worden gerekend.

De intentieovereenkomst met APG is gebaseerd op het feit dat APG kan voldoen aan de eisen die de samenwerkende  ZZP-organisaties hebben geformuleerd. Daarmee hebben we er vertrouwen in dat de regeling in januari 2015 van start kan gaan.

De samenwerkende ZZP-organisaties en APG werken in de komende periode de nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd, verder uit. Daarnaast worden stichtingsbestuur en inspraak van de deelnemers nader vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat het een regeling voor én door ZZP’ers is.

Deze collectieve pensioenregeling is mogelijk geworden dankzij een jarenlange lobby van de samenwerkende ZZP-organisaties  voor de aanpassing van de wet- en regelgeving. De toezeggingen van het Kabinet zijn duidelijk; de ZZP-organisaties zullen de vertaling in wet- en regelgeving nadrukkelijk volgen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de pensioenregeling en uw interesse kenbaar maken, stuur dan een mail met uw naw-gegevens naar secretariaat@pzo.nl.

Bron: PZO