Plantarium en GROEN-Direkt zoeken fysieke aansluiting in 2018. Plantarium vindt in augustus 2018 plaats in de hal die grenst aan de Najaarsbeurs van GROEN-Direkt. Twee beurzen onder één dak dus. Hiermee ontstaat het grootste internationale tuinplantenevenement van het jaar met een totaalpakket van boomkwekerij-aanbod waar handel en productie business doen in een inspirerende omgeving.

Deze ontwikkeling is in 2015 onder de naam Ticket2Boskoop al ingezet en past in het beleid van de Stichting Vakbeurs dat erop is gericht de handel in sierteelt te bevorderen. Dit wordt bereikt door het breder inzetten van de merknaam Plantarium en samenwerking te zoeken met andere beurzen. Plantarium en GROEN-Direkt houden binnen de samenwerking vast aan hun
eigen identiteit.

Enquête

De Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij heeft recent, door middel van een enquête, haar (oud)deelnemers naar hun mening gevraagd omtrent Plantarium. De antwoorden zijn voor het bestuur mede aanleiding geweest tot het aanscherpen van haar visie op de toekomst. Naast de wijziging van locatie wordt het format van Plantarium op onderdelen aangepast.

Format

De lengte van de vakbeurs wordt drie dagen. De zaterdag, waar met name de consument een kijkje kwam nemen, vervalt. Standhouders kunnen voor een standplaats kiezen uit drie opties: een basis kwekersplein, een variant met standaard standbouw en een variant waar vrije standbouw mogelijk is. Uiteraard blijft Plantarium plaats bieden aan toeleveranciers die mede bepalend zijn voor ontwikkelingen in de branche.

Deelnemers reageren positief

Kort na het besluit van het bestuur leverde een belronde langs enkele deelnemers enthousiaste reacties op. Hoogeveen Plants BV, Boomkwekerij Out BV, Cammeraat Potcultuur BV, Gebr. van der Salm, Waterplantenkwekerij Moerings BV, de Fruithof BV, van Vliet New Plants BV, Nolina Kwekerijen BV, Handelskwekerij T. Wezelenburg BV en van Lint BV waren allen duidelijk in hun mening. Paul van der Salm: “goed voor Greenport Boskoop, goed voor de sector en dus ook goed voor ons en onze klanten”. Jacques van Gorcum van T. Wezelenburg vult aan: “de identiteit van Plantarium als boomkwekerij vakbeurs vormt de basis”. Ook ouddeelnemers weten hierdoor Plantarium weer te vinden. Jim Koot van Van Son en Koot BV: “ik steun het van harte”.

Keuren op Plantarium

Plantarium wordt vaak in één adem genoemd met noviteiten. Door het tijdsgebonden karakter van keuren op Plantarium in augustus, komen maar een deel van alle gewassen tot hoge scores. Door in februari (voorjaar), juni (zomer) en augustus (najaar) keuringen te houden (alleen voor houtige gewassen en vasteplanten) kunnen méér gewassen profiteren van de merknaam Plantarium. Samen met de KVBC worden de mogelijkheden bekeken.

Plantarium 2018 wordt gehouden van 22 t/m 24 augustus 2018 aan de Denemarkenlaan 9, te bereiken via de vertrouwde parkeerplaats op het Greenpark Boskoop. Meer informatie is te vinden op www.plantarium.nl.