Op donderdag 10 juli wordt het European Chainsaw Certificate (ECC) in Nederland gepresenteerd. Na een lange periode van voorbereiding, waarin naar consensus voor een Europese standaard is gezocht, waarin een Europese organisatie is opgezet en National Agency ’s (NA)  zijn geaccrediteerd, zijn in België, Italië en Spanje de eerste ECC-certificaten uitgereikt.  Vanaf juli 2014 wordt de National Agency in Nederland operationeel. Hierna kan ook in Nederland dit felbegeerde certificaat worden behaald. Waarom is dit European Chainsaw Certificate zo gewild?

Uniform toetsingsniveau
In Nederland kwamen motorzaagopleiders en brancheorganisaties tot de conclusie dat er een enorm verschil in opleiding en certificering is op het gebied van motorzaaggebruik. Binnen Europa werd al eerder dezelfde conclusie getrokken. Door gebruik te maken van één en dezelfde standaard wordt een uniform toetsingsniveau toegepast. Opdrachtgevers, werkgevers en opleidingen weten straks aan welke minimumcriteria een gecertificeerd persoon getoetst is. Aangezien het certificaat binnen heel Europa gebruikt gaat worden, is de standaard internationaal toepasbaar. Met andere woorden: over de grens werken en je bekwaamheid aantonen wordt straks veel eenvoudiger.

Hogere kwaliteit
Het nieuwe certificaat vraagt een hogere kwaliteit van de opleiders en certificaathouders. Niet iedere motorzaaggebruiker zal in staat zijn om het certificaat te behalen. Door uitgebreid de kennis te testen wordt de gebruiker verplicht om de werking, de bouw, het onderhoud en de veiligheid bij het werken met een motorzaag te bestuderen. Deze kennis wordt getoetst in een theorietoets, maar daarnaast worden er ook praktijkexamens afgenomen. Tijdens deze examens moet de kandidaat laten zien dat hij niet alleen veilig en geroutineerd kan werken met de motorzaag, maar ook vakbekwaam inzicht heeft. De kandidaat werkt hierbij volledig zelfstandig, zonder enige hulp van een instructeur: hij beslist zelf welke zaagtechniek hij wil toepassen voor de ter plekke geldende situatie. Dit is een groot verschil met veel huidige motorzaagopleidingen en trainingen.

Van basisniveau tot specialist
Omdat niet iedereen de motorzaag voor dezelfde werkzaamheden gebruikt, zijn er verschillende niveaus. ECC 1 betreft het onderhouden van de motorzaag (inclusief slijpen) en het korten van hout. Dit certificaat is bedoeld voor iedereen die de motorzaag gebruikt bij het afzetten van struiken, brandhout zagen of klein zagen van takafval. ECC 2 verschilt van ECC 1 doordat ook de velling getoetst wordt. Op het examen moeten minimaal drie nagenoeg rechtopstaande bomen tot ca. 50 cm doorsnede, veilig en routineus geveld en uitgesnoeid worden. Voor ECC 3 geldt dit voor bomen dikker dan 50 cm die ook schuiner kunnen staan dan de examenbomen bij ECC 2. Dit niveau is voor de specialist die veel in aanraking komt met zware bomen. Tot slot worden bij ECC 4 het opwerken van stormhout en de zaagtechnieken bij ‘hout onder spanning’ getoetst. In een (gesimuleerde) stormhoutsituatie laat de kandidaat zien dat hij de fijne kneepjes van het stormhoutzagen beheerst.

Voor diegenen die zich specialist willen noemen, is dit de mogelijkheid om zich te onderscheiden van collega-motorzaaggebruikers. Het blijft immers een vak dat door zijn risico’s niet voor iedereen toegankelijk is. Het aantal ongevallen en schades bewijst dat ieder jaar weer.

Veiligheid
Door deze nieuwe certificering krijgt de aandacht voor veiligheid weer een nieuwe impuls. Ook de hobbymatige of semiprofessionele motorzaaggebruiker die werkzaamheden uitvoert in een bos- of natuurterrein van een derde kan nu aantonen dat hij over een minimum aan kennis en vaardigheden beschikt om zijn werk daar goed en veilig te kunnen uitvoeren.

Voor iedere motorzaaggebruiker in Nederland
Uniformiteit, internationale erkenning, onderscheidend vermogen en een hogere veiligheid en kwaliteit – dat zijn de kenmerken die de kracht vormen van het nieuwe motorzaagcertificaat.

In juli zijn de eerste Nederlandse pilotexamens, waarna het ECC-examen na deze zomer toegankelijk wordt voor iedere motorzaaggebruiker in Nederland.

logo

Wilt u meer informatie of aanwezig zijn tijdens de lancering?

Neem dan contact op met:

Jordy Janssen
T: 026 355 01 06
E: j.janssen@ipcgroen.nl