Het vakblad Tuin&Landschap besteedt in de uitgave van deze week aandacht aan de onaangekondigde controles van Groenkeur. Een van de speerpunten van onze beleidsvisie ‘Een toekomstperspectief voor kwaliteit in groen 2020’ was de uitwerking en invoering van onaangekondigde controles. Deze onverwachte toetsing staat naast de reguliere jaarlijkse audit door de certificerende instelling. Doel is een juist beeld van de kwaliteit van het dagelijks werk van een Groenkeur-ondernemer neerzetten.

Lees het artikel dat in Tuin&Landschap 6 | 2017 hierover verscheen: Proef onaangekondigde controle Groenkeur