Benthemplein in Rotterdam een bijzonder waterplein.

Florian Boer van ontwerpbureau De Urbanisten geeft aan hoe hij op het idee van een waterplein kwam: “We wilden het regenwater in de stad een prominente plek geven in plaats van de overlast die het nu veroorzaakt. Een plek die we gecontroleerd onder water laten lopen: het waterplein. We wilden laten zien dat je met regenwater meer kunt doen dan het direct afvoeren naar het riool. ‘Regenwater wordt een feestje’ was ons adagium.”

ACO - Benthemplein in RotterdamBuffercapaciteit van 1700 kuub

Op het Benthemplein, zoals dat nu is heringericht, wordt het regenwater afkomstig van bestrating en daken opgevangen in speciale bassins. Het water loopt door grote glimmende ‘riviergoten’ over het plein naar twee ondiepe bassins. Een iets dieper gelegen deel, dat als sportveld wordt gebruikt, loopt pas bij extreme regenval onder water en functio¬neert zo als extra bufferruimte. Dat deel is dus afgekoppeld van de stadsriolering. De totale buffercapaciteit bedraagt maar liefst 1700 kuub.

Waterdichte oplossing

De sleufgoten van het type ACO Fineline-LED zijn voorzien van zuinige koud-witte LED-verlichting en zijn waterdicht. Dat moet wel, want die verlichting is ook toegepast in de bassins die onder water komen te staan. De voeding en overspanningsbeveiligingen zijn in een speciaal ontwikkelde water¬dichte elektrakast in de grond aangebracht. Naast de sleufgoten met LED-verlichting leverde ACO ook de roestvast stalen riviergoten met een lengte van maximaal 4 meter en 300 of 1000 mm breed. Er liggen drie strengen over het Benthem¬plein verdeeld. Het is de bedoeling dat het water hier zichtbaar door stroomt. De RVS goten zijn voor de stevigheid met beton ondervuld.

Bron: ACO

ACO

ACO beheerst de gehele afwateringsketen, van het opvangen van (regen)water tot het afgeven aan bodem, riool- of oppervlaktewater. Wij bieden u daarin niet alleen de beste producten, maar vooral onze kennis, service en support!