Hebt u ook last van een verdichte bodem en kan het water niet weg? GreenGuard heeft daar een goede oplossing voor: regenwormen. De regenwormen maken zowel horizontale als verticale gangen in de grond en verbeteren zo de bodemstructuur waardoor het hemelwater zijn weg kan vinden naar het grondwater. In de maand augustus vonden zo’n 20.000 regenwormen hun weg al op Festival ‘Duizel in het park’, een mooi initiatief waar we ons steentje graag aan hebben bijgedragen!

Het product

Regenwormen leven over de gehele wereld. Zo lang de aarde bestaat zetten regenwormen dood organisch materiaal om in vruchtbare grond. Doordat wormen op zoek zijn naar voedsel in de bodem graven ze gangen. Regenwormen geven door het graven van deze gangen een verbetering van de structuur.

In Nederland worden veel huizen en bedrijven gebouwd en wegen aangelegd. Na het bouwen is de grond vaak erg verhard en is de structuur kapot. Er is dan veel bodemleven gedood. Regenwormen kunnen helpen het bodemleven en de structuur van de grond weer te verbeteren.

Voortplanting
Regenwormen vestigen zich in de “nieuwe” bodem en zullen het evenwicht herstellen. De wormen die uitgezet worden zijn jonge volwassen wormen en zullen zich vermeerderen door te paren en eitjes te leggen. Wormeneitjes kunnen wel 3 mm groot zijn. 6 tot 8 weken na het uitzetten van de volwassen regenwormen kunnen de eerste jonge wormen gevonden worden. Overbevolking op termijn door regenwormen is niet mogelijk. Regenwormen zullen op een natuurlijke manier sterven en jonge wormen zullen hun plaats weer in nemen, zoals het biologische evenwicht is.

Hoe werken Regenwormen?

De gangetjes die wormen graven maken vaste grond los zodat lucht, water en grond weer in evenwicht gebracht wordt. De regenwormen zullen door het graven van de gangetjes vaste, natte of harde grond weer opengraven. Al na enkele weken wordt het resultaat zichtbaar en komt de oorspronkelijk kruimelige structuur van de bodem weer terug. Hierdoor zal er weer de nodige zuurstof in de bodem komen. De grond zal dan haar natuurlijke veerkracht terugkrijgen.

Een bodem met wormengangetjes die wel tot een diepte van drie meter kunnen gaan heeft een perfecte water aan- en afvoer. De planten zullen hun wortels in de gangetjes van de wormen steken en hierdoor een prachtig sterk wortelgestel krijgen.

In Nederland hebben we te maken met diverse grondsoorten zoals: kleigrond, zandgrond, veengrond, löss, leem en combinatie’s daarvan zoals bijvoorbeeld zavelgrond. Daarom heeft GreenGuard uitgekiende combinaties samengesteld van de beste wormsoorten.

 • Er zijn wormen die verticaal de grond in gaan, en grote diepten bereiken, soms wel tot 3 meter. Deze wormen zijn zeer geschikt voor gronden waar water een probleem vormt, of waar de diepere wortelgroei bevordert moet worden.
 • Andere wormen verplaatsen zich wat horizontaler, en maken de bovenste laag luchtiger.
 • Wormen die geen “hoopjes” achterlaten op het gras zijn uitstekend geschikt voor gebruik op Golfterreinen en Sportvelden.

Toepassing

Herstel van de structuur:

 • Bij nieuwbouwwoningen: 
  De grond in voor-en achtertuin is vaak zeer slecht van structuur, door het vele rijden met zware machines tijdens de bouw.
  Veelal wordt bij de aanleg van de nieuwe tuin alleen de bovenste 30 tot 50 cm. bewerkt.
  Regenwormen zorgen dat ook de diepere lagen van de grond een betere structuur krijgen, door de gangen die ze maken komt er meer zuurstof en een betere drainering.
 • Bij het planten of verplanten van bomen: 
  Vaak wordt er een gat gemaakt waarin bomenzand, voeding of compost wordt gebruikt. 
  De wortels van de nieuwe boom wortelen wel in het nieuwe gat, maar missen de aansluiting naar de omgevingsgrond. Dit is vaak grond met een slechte structuur. Regenwormen zorgen voor een beter contact met die slechte omgeving, door meer zuurstof en een betere uitdrainering.
 • Bij bestaande bomen:
  Bomen in straten en langs wegen staan vaak in slechte grond, of omringd met zand, gemalen puin en bestraat met klinkers, tegels of asphalt.
  Wortels krijgen geen kans om dieper de grond in te gaan. Gevolg is een slechte groei, maar ook een oppervlakkige beworteling.
  Regenwormen kunnen de structuur van de bodem aanzienlijk verbeteren, waardoor er meer zuurstof in de bodem komt, een betere structuur, en een betere doorworteling.
 • Op Grasvelden, Golfbanen:
  We zien vaak natte plekken bij gras, waar het water niet weg kan.
  Door het gebruik van regenwormen verbeterd de drainering van de grond, waardoor het grasveld weer droger wordt, en goed te bespelen is.
 • Op Voetbalvelden:
  Juist het gebied rond de doelen is een veel bespeeld en belopen gedeelte van het veld.
  Door bij de doelgebieden regenwormen in te zetten, wordt dit gebied beter gedraineerd, er komt meer zuurstof en de structuur wordt beter.
  Gevolg is een sterkere grasmat, die meer en vaker te bespelen is.
 • Tegen vervilting in gras:
  Door het vele maaien van gras, ontstaat er een viltlaag. Dit is organisch materiaal. Dit zorgt voor het dichtslempen van de bovenlaag.
  Regenwormen eten veel organisch materiaal.
  Vervilting in het gras kan tegengegaan worden met regenwormen. Hierdoor komt er meer zuurtsof in de grond, en een betere doorworteling van het gras.

Bron: GreenGuard

https://www.greenguard.nl/