Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens, zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren daarom de komende tijd vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Voor leden van Branchevereniging VHG is deze bijeenkomst gratis. 

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.  
 
Onderwerpen
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: 

 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de  naleving van de AVG? 
 • Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? 
 • Wat is een Privacy Impact Assessment? 
 • Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? 
 • Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? 
 • Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door de Autoriteit Persoonsgegevens,
VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.
 
Data en locaties
De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats van 15.30 tot 18.00 uur op de volgende data en locaties: 

 • Woensdag 15 november 2017: Planetarium Amsterdam te Amsterdam Z.O.
 • Donderdag 16 november 2017: NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven
 • Dinsdag 21 november 2017: Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud 
 • Dinsdag 28 november 2017: Hotel De Bilderberg te Oosterbeek
 • Donderdag 7 december 2017: de ‘Malietoren’ te Den Haag 

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Voor VHG-leden is deze bijeenkomst gratis. 

U kunt zich via het antwoordformulier op de sit van de VHG opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. 

AANMELDEN

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.