Aantal bedrijven, kosten en seizoenspatroon

Begin 2015 telde Nederland 8 885 hoveniersbedrijven, met in totaal 9 125 vestigingen. Gelderland kent in 2015 relatief het hoogste aantal hoveniers met ruim 7 vestigingen per 10 000 inwoners. In de provincie Groningen is de hoveniersdichtheid het laagst met 4,5 vestiging per 10 000 inwoners. In vergelijking met 2008 is het aantal hoveniersvestigingen per inwoner in alle provincies toegenomen. In Groningen zijn er relatief het meeste vestigingen bijgekomen in deze periode. In Friesland hebben zich daarentegen de minste bedrijven gevestigd tussen 2008 en 2014. In het eerste kwartaal van 2015 zijn er twee faillissementen uitgesproken in de hoveniersbranche. Dit is het laagste aantal sinds 2009. Een jaar eerder gingen er in het eerste kwartaal nog 10 bedrijven failliet.

Meeste hoveniersbedrijven in Gelderland

Bron: CBS – Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche