In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het najaar van 2016 onderzoek gedaan naar het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Daartoe zijn zo’n 1500 respondenten benaderd. Een vijfde van de aannemers/hoveniers en bijna de helft van de gemeenten heeft de digitale enquête ingevuld. De resultaten geven een goed beeld van de wijze waarop de bestrijding van onkruid op verhardingen wordt aangepakt nu het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per 31 maart 2016 verboden is.

Het verbod is bekend bij ruim 95% van de geënquêteerden. Met name de brancheorganisaties van het bedrijfsleven hebben hun achterban goed geïnformeerd. Uit het rapport: “De brancheorganisaties van de aannemers in het groen (Cumela en Branchevereniging VHG) zijn zeer betrokken. Hun informatievoorziening aan de achterban is goed georganiseerd en wordt door deze achterban gewaardeerd.”

Overtreding

Gemeenten geven aan geen aanwijzingen te hebben dat het verbod overtreden wordt. De helft van de geënquêteerden uit het bedrijfsleven geeft aan die signalen wel te krijgen. Aannemers vinden het vreemd dat glyfosaat houdende producten nog voor particulier gebruik te verkrijgen zijn bij de tuincentra.

Snellere groei

De verzamelde informatie geeft een beeld van een sector waarin een deel nog zoekt naar de ideale methode om onkruid chemievrij te bestrijden, terwijl diverse gemeenten aangeven al jaren tevreden chemievrij te werken. Geënquêteerden geven aan dat verhardingen groener lijken en de hergroei van het onkruid sneller gaat dan in het verleden met de chemische bestrijding.

Hoe nu verder?

Om te verifiëren of er inderdaad nog een grote groep hoveniers/aannemers werkt met chemische bestrijdingsmiddelen gaat de NVWA in 2017 inspecties uitvoeren. In de enquête wordt regelmatig met onbegrip geschreven over de particulier die nog wel onkruid op verhardingen mag bestrijden met gewasbeschermingsmiddelen. Die toepassing kan nu niet worden verboden, daarvoor is een aanpassing van de wet noodzakelijk.

Het volledige rapport lezen (site VHG)

Bron: VHG