Met regelmaat ontvangt TuinKeur vragen over de risico-inventarisatie & -evaluatie ( RI&E ). In dit artikel praten we je bij.

Verplichting

De RI&E is verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd ZZP-ers. Uitgangspunt hierbij is dat je personeel in dienst hebt, waarover je gezag voert. Dit betekent dat het ook verplicht is wanneer er uitzend- en inhuurkrachten, stagiaires of vrijwilligers voor je werken.

Verder geldt, dat als je werkt met uitzendkrachten, je de RI&E op moet sturen naar het uitzendbureau. Heb je voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst, dan volstaat het uitvoeren van een verkorte versie.

Toetsing RI&E

Bij een bedrijfsgrootte tot 25 werkgevers hoeft een  risico-inventarisatie & -evaluatie niet getoetst te worden. Is dit wel het geval dan wordt de toetsing geregeld door de (gecertificeerde) Arbodienst waarmee je een contract hebt. Heb je geen contract met een Arbodienst dan dient de RI&E te worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige.

Actualiteit/geldigheid

De geldigheidsduur is niet wettelijk vastgelegd. Van belang is vooral om de RI&E actueel te houden. De RIE&E moet bijvoorbeeld worden aangepast bij ‘ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek’. Het Plan van Aanpak moet overigens wel aantoonbaar actueel worden gehouden. Het niet actueel houden van de RI&E (of Plan van Aanpak) kan problemen opleveren als het gaat om aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld bedrijfsongevallen.

Zelf doen of laten doen?

Met de huidige (online) instrumenten is het prima zelf uit te voeren. In grotere bedrijven wordt er vaak een preventiemedewerker voor aangewezen, in kleinere bedrijven is het vaak de directeur die een en ander voor zijn rekening neemt. Via https://instrumenten.rie.nlregistreer je je eenmalig. Vervolgens kun je, nadat je gestart bent, een keuze maken voor de hoveniersbranche.

TuinKeur kan de aangesloten hovenier ondersteunen bij het maken van de  risico-inventarisatie & -evaluatie. We kunnen zelfs de gehele RI&E uitvoeren. We reserveren hiervoor bij de ondernemer op locatie een dagdeel. Vervolgens maken we het rapport en bijbehorende plan van aanpak op, welke als geheel ingebonden wordt toegestuurd.

Bron: TuinKeur