Dinsdag 30 mei is de Ledenraad van Branchevereniging VHG bijeen geweest. Tijdens deze vergadering is bestuursvoorzitter Rien van der Spek voor een tweede termijn benoemd. Op de agenda stond ook de goedkeuring van de Jaarrekeningen 2016 van Branchevereniging VHG en VHG Bedrijfsadvies BV. Deze zijn unaniem goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de prognose en de realisatie van de begroting van 2017. Daarbij kwam naar voren dat de inkomsten momenteel achter blijven en er minder contributie binnenkomt. Er wordt echter voortdurend gewerkt aan het werven van nieuwe leden, zowel onder grote als kleinere bedrijven. Verder discussieerde de Ledenraad over de aanzet tot het transitieplan voor het overschakelen naar de nieuwe verenigingsstructuur.

In het transitieplan is beschreven hoe Branchevereniging VHG kan overschakelen van de huidige naar de nieuwe verenigingsstructuur. In het plan komen de omvorming naar een nieuwe Ledenraad en nieuw Algemeen Bestuur aan bod, evenals de vorming van 6 regio’s, diverse platformen en 3 domeinen. De komende maanden gaat het huidige Algemeen Bestuur met de vakgroepen, regionale afdelingen en bestaande platformen in overleg over deze omvorming.

Planning

In september zal een extra Ledenraadsvergadering worden ingelast, waarin onder andere aandacht zal zijn voor de financiën. Finale besluitvorming vindt dan in november plaats.

Meer informatie

In het VHG Magazine van juni leest u meer over de overgang naar de nieuwe verenigingsstructuur. Op het besloten deel van de VHG-website vindt u een samenvatting van de structuur en een overzicht van personen uit de Ledenraad die u kunt benaderen met vragen of opmerkingen.

Bron: VHG