Krijgen planten niet genoeg licht? Dan rollen ze toch gewoon naar een zonniger plekje.

Aangezien planten zijn verankerd, kunnen ze moeilijk zelf een ideaal plekje zoeken waar voldoende zonlicht is. Maar de Hortum machina, B – ook wel Garden machine, Bucky genoemd – brengt daar verandering in. Door deze tuin uit te rusten met allerlei technologie, is hij in staat naar de meest optimale plaatsen te rollen. De cyber tuin is geboren.

Rollende tuin

Hoewel planten een complex zenuwstelsel missen, kunnen ze wel elektro-chemisch gestimuleerd worden door hun omgeving. Een netwerk van elektroden in de rollende tuin meet de reacties van de planten op licht, temperatuur, luchtvochtigheid en vervuiling. Wanneer het systeem aan deze reacties merkt dat een plek verre van ideaal is, verplaatst het zijn zwaartekrachtsmiddelpunt en rolt het naar een betere plek.

Parken

De Hortum machina, B is op dit moment nog een experiment, maar de Britse ontwerpers William Victor Camilleri en Danilo Sampaio geloven dat hun systeem met uitsterven bedreigde plantensoorten kan helpen. Volgens hen kan het een uitbreiding zijn voor parken.

Slim? Ja, dat is het zeker en het ziet er ook best tof uit. Maar het lijkt ons verstandig dat deze cyber tuin niet op de openbare weg komt te rollen.

Bron: ScienceAlert

Nieuws via: Kijk

black-normal