Masterclass klimaat

Klimaatverandering; we kunnen er niet meer om heen. De weersextremen van juni en juli dit jaar toonden dit duidelijk aan, alsmede de droogte van de afgelopen maanden zorgden voor watertekorten. Hoe gaan we ons hier tegen wapenen? Volg de masterclass Klimaat op 8 en 22 november en spijker uw kennis over de impact van het klimaat op onze steden bij.

Dag 1 (8 november)

12.30: inloop

13.00 – 13.30 uur: welkom en presentatie door Johan Verlinde van de gemeente Rotterdam

13.30 – 14.30 uur: Presentatie Hiltrud Pötz van Bureau Groen Blauw. De bijdrage van Hiltrud aan deze masterclass is een praktische presentatie die interessant is voor een die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte. Naast een overzicht van ontwerpoplossingen geeft ze tijdens de presentatie tal van voorbeelden van inspirerende projecten, waarbij een gezamenlijke aanpak van verschillende partijen het uitgangspunt is.

14.30 – 15.30 uur: Groen inzetten tegen hittestress (Joop Spijker van Wageningen Environmental Research (Alterra)
Het temperatuurverschil tussen de kernen / centra van gemeenten en het platteland is een feit. Dit zogenoemde hitte-eilandeffect neemt toe door verharding en bebouwing in onze gemeenten en zorgt zo voor een ongezond leefklimaat. Dit heeft tijdens hittegolven grote negatieve gevolgen voor het welzijn van de bewoners. Voorbeelden daarvan zijn vermindering van slaap, concentratie en arbeidsproductiviteit. Het RIVM heeft zelfs sterk verhoogde sterfte in de stad vastgesteld bij kwetsbare groepen. Klimaatverandering vergroot deze problemen. Om hittestress tegen te gaan, biedt effectieve toepassingen van groenblauwe maatregelen oplossingen. Joop zal naar aanleiding van zijn expertise concrete antwoorden aanreiken hoe je met groen en blauw het verschil kunt maken tegen hittestress.

15.30 uur Johan Verlinde neemt u mee langs diverse projecten in Rotterdame n geeft uitleg hoe de gemeente omgaat met de klimaatverandering en hittestress.

Dag 2 (22 november)

12.30 inloop en ontvangst bij de gemeente Leiden

13.30 – 14.30 uur Michelle de Roo, landschap- en stedenbouw ontwerper van de gemeente Leiden en auteur van de Green City
Welk sortiment bomen en planten zijn geschikt voor de diverse toepassingen in de niet natuurlijke omgeving, namelijk het stedelijk gebied? Rekening houdend met hitte, watertekort, wateroverlast, luchtkwaliteit. Michelle is opgegroeid in de Verenigde Staten en in haar presentatie neemt ze ons mee naar Seattle, waar ze gewerkt heeft. Op jaarbasis valt er in deze stad en regio behoorlijk veel neerslag in de winter. Dit deel van Amerika behoort tot de natste. De zomers zijn daarentegen warm en droog. Om te zorgen voor een goed en aantrekkelijk stadsklimaat, werkt Seattle op een innoverende wijze aan de vergroening van de stad.

14.30 Bezoek diverse projecten in de gemeente Leiden

15.45 uur Klimaatadaptatie in de wijk voor hetzelfde geld (Laura Kleerekoper van Hogeschool van Amsterdam).
Hoe ga je straten ontwerpen of herinrichten waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering? Dit is het centrale onderwerp dat Laura behandelt en waarbij zij laat zien dat de maatregelen die genomen worden, niet per se heel ingewikkeld of veel duurder hoeven te zijn. Voor haar onderzoek heeft zij diverse casestudies in Nederland uitgewerkt van veel voorkomende straattypen over hoe deze klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Daarbij is gekeken naar de schadekosten van wateroverlast en naar aanleg- en beheerkosten. De baten daarvan zijn in euro’s en kwaliteit uitgedrukt. Conclusie: klimaatbestending herinrichten kan eenvoudig worden uitgevoerd, voor het hetzelfde geld of zelfs goedkoper.

Een mooi, interessant en afwisselend programma met een hele praktische insteek.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse masterclass bedragen € 299,00 excl. btw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen van Elba-Rec: w.louwen@elba-rec.nl of 06-4142 1079.

Aanmelden kan hier >>>