Fors hogere subsidies voor werkgevers met BBL-leerling

Bedrijven die onder de werkingssfeer van de CAO voor het hoveniers- en groenvoorzieners-bedrijf vallen en die het komende schooljaar een medewerker laten deelnemen aan de BBL-opleiding, kunnen rekenen op fors hogere subsidies dan voorheen. De sociale partners in deze branche (Branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) hebben namelijk onlangs besloten de Floriumsubsidies voor het cursusjaar 2013-2014 drastisch te verhogen. Daarmee willen zij het onder de huidige economische omstandigheden mogelijk maken, dat de branche actief blijft investeren in de opleiding van jonge medewerkers.

De subsidie is bedoeld ter compensatie van het loon dat de werkgever doorbetaalt tijdens de schooldag van de medewerker.

Voor het komende schooljaar gelden de volgende subsidiebedragen:

  • voor eerstejaars leerlingen: € 3.000,- (was € 1.200,-)
  • voor tweedejaars leerlingen: € 2.000,- (was € 800,-)
  • voor derdejaars leerlingen: € 1.000,- (was € 400,-)

De regeling wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarktbeleid en uitgevoerd door Florium. Deze organisatie betaalt subsidie uit voor leerlingen in de leeftijd tot 22 jaar die een BBL-opleiding ´Natuur en Groene Ruimte´ volgen op niveau 2, 3 of 4. Het bijbehorende subsidiereglement is te vinden op www.florium.nl.