staatscourant_CAO_hoveniersbranche

De nieuwe cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland, die op 1 januari 2014 is ingegaan, geldt sinds 21 juni jl. voor alle werkgevers en werknemers in de groene sector. De sociale partners hadden hiervoor een verzoek ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit voor deze algemeen verbindend verklaring (avv) is genomen en gepubliceerd in de digitale

Staatscourant van vrijdag 20 juni 2014.

Bron: Branchevereniging VHG

vhg_branchevereniging