Al een aantal jaar is er de trend dat plantsoenen en groenstroken in wijken omgezet worden naar gras om in onderhoudskosten te besparen. Maar er zit een groot verschil in besparen en besparen. Het Barenbrug Mow Saver concept wordt steeds vaker ingezet als extra besparingstool, omdat hierdoor tot wel 40% minder gemaaid hoeft te worden ten opzichte van traditionele openbaar groen-grassen en sportgrasmengsels. Maar er wordt niet alleen geld bespaard bij onderhoud, ook de beleving van bewoners van de wijken is erg positief! Minder hoog gras nodigt immers meer uit om het gras recreatief te gebruiken.

Steden én inwoners ervaren de voordelen van Mow Saver

Openbaar groen in parken

Na de bouw van nieuwe woningen in verschillende steden in België moet het openbaar groen opnieuw worden gereconstrueerd, omdat dit kapot wordt gereden door het bouwverkeer. Een groene strook van laanbomen en gras zorgt voor een frisse groene ader die de delen van de wijken met elkaar verbindt. In overleg met de groendiensten van verschillende Belgische steden is er besloten om een deel van het groen in de wijken in te zaaien met Mow Saver.

Alhoewel het onderhoud van het groen vaak wordt uitbesteed aan een aannemer en gemeentes het minder maaien dus niet direct in hun portemonnee voelen, is het ook belangrijk om aandacht voor het milieu te hebben. Minder maaien zorgt namelijk ook voor minder uitstoot van uitlaatgassen.

Steden én inwoners ervaren de voordelen van Mow Saver

Mow Saver bewijst haar kracht

Na zestien maanden zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de groenstrook die is ingezaaid met Mow Saver en de overige stroken die zijn ingezaaid met een standaard openbaar groen mengsel. Deze stroken worden niet heel frequent gemaaid. Op het moment van maaien heeft Mow Saver ongeveer de helft van de hoogte van het traditionele mengsel!

Dat de lengte beperkt blijft valt niet alleen groendeskundigen op: ook de bewoners in de buurt geven aan dat Mow Saver er gedurende het hele jaar netter oogt. De grasvelden nodigen uit tot meer recreatief gebruik.

Mow Saver is goed voor de portemonnee

Het Mow Saver concept kan worden toegepast bij de reconstructie van parken, maar bijvoorbeeld ook bij het renoveren van een evenemententerrein. Zeker als dit terrein slechts enkele weken per jaar intensief wordt gebruikt, moet het zo onderhoudsarm mogelijk zijn. Bij deze projecten kan het onderhoudsbestek dusdanig gemaakt worden dat er minder maaibeurten voorgeschreven kunnen worden.

Mow Saver vormt dus een goede oplossing voor een meer duurzame benadering van het grasonderhoud en dat ga je uiteindelijk in de portemonnee voelen!

Minder veegbeurten nodig

Het onderhoudsbestek schrijft voor dat de eerste twee maaibeurten van het seizoen moeten worden opgeveegd. Ook in het najaar, wanneer het blad van de bomen valt, moet er geveegd worden. Daarnaast moet er in natte omstandigheden en bij teveel gras ook extra worden geveegd. Het valt op dat dit wel noodzakelijk is bij de ‘traditionele’ stroken gras, maar dat mulchen al volstaat waar Mow Saver is gezaaid. Dit heeft wel degelijk grote impact op de afvoerkosten voor de aannemer. Ook wordt er in natte omstandigheden hierdoor minder schade gereden.

Korter maaien mogelijk

Doordat het groeipunt van de grasplanten van Mow Saver lager ligt dan van de ‘normale’ typen recreatiegras, kan het mengsel ook beter tegen kort maaien. Door af en toe extreem kort te maaien, kun je de onkruiden die na inzaai naar boven komen een flinke klap geven, zonder dat dit ten koste gaat van de grasmat. Het is zelfs mogelijk om de mat onder erg droge omstandigheden in te zaaien, ook al hebben de onkruiden dan relatief meer kans. De grasmat wordt namelijk door het extensieve onderhoud alleen maar sterker.

Meer informatie: http://www.barenbrug.nl/mowsaver

Bron: Barenbrug