De VHG brancheopleiding is binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die wordt gegeven via licentiescholen. Omdat er behoefte is aan goed geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding.

Voor wie?

De VHG brancheopleiding is een vakopleiding die in de avonduren wordt gegeven. De opleiding is bedoeld voor werknemers in de sector Hoveniers, die nog geen erkend diploma hebben.  Hoveniersbedrijven die premie afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt kunnen hiervoor subsidie aanvragen.  Leslocaties voor de VHG brancheopleiding zijn:

Onderwijsgroep Noord West Nederland (Clusius College) Alkmaar
Edudelta Contract Barendrecht
Wellantcollege Houten
Helicon Eindhoven
Groeipunt (AOC Oost) Almelo
Terra Next Eelde
Nordwin College Leeuwarden
 

Vergoedingen

De subsidieregeling bestaat uit een subsidie aan de werkgever die hoger ligt dan de maximale subsidie bij de cursusgroepenregeling en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. De diploma’s worden per leerjaar afgegeven.

Indien wordt voldaan aan alle voorwaarden volgen er twee betalingen:

 1. De werkgever ontvangt op zijn rekening een subsidie van maximaal € 1.000 per jaar.
 2. De werknemer ontvangt op zijn rekening een bonus van € 250 per behaald diploma.

Voorwaarden

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, gelden in hoofdlijnen de onderstaande voorwaarden:

 • De ingangsdatum van de subsidieregeling is 1 juli 2016.
 • De subsidieregeling is alleen van toepassing op de volgende drie VHG brancheopleidingen:
  • Aankomend Hovenier
  • Hovenier
  • Vakbekwaam Hovenier
   De VHG brancheopleidingen ‘Assistent Hovenier’ en ‘Aankomend Projectleider’ komen niet voor deze subsidie in aanmerking.
 • De VHG brancheopleiding bestaat uit drie jaarlijkse trajecten die elk jaar weer in aanmerking komen voor subsidie. Per werknemer is er maximaal driemaal vergoeding mogelijk.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het uitkeringsreglement Cursusgroepen.

Aanvraag subsidieregeling

U kunt als werkgever snel en simpel declareren via het Colland Administratie Systeem (CAS). Een aanvraag vooraf is hierbij niet nodig. Met de factuur van de opleider kunt u namelijk direct declareren. Werknemers kunnen zelf geen declaratie indienen. De diplomabonus wordt verstrekt op basis van de declaratie door de werkgever in combinatie met een melding van SOG dat het diploma behaald is.

Let op: de declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag bij CAS binnen te zijn. Indien een werkgever geen declaratie indient dan betekent dit automatisch dat de werknemer ook geen € 250 diplomabonus ontvangt vanuit CAS.

Het indienen van een declaratie gaat als volgt:

 • De factuur dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: de naam van de cursus, de cursusdata en de namen van de werknemers. Facturen zonder de namen van de werknemers worden niet geaccepteerd.
 • Nadat uw declaratie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail via CAS waarin u kunt zien wanneer de uitbetaling plaatsvindt.  

* Mocht u geen digitale factuur kunnen sturen, is het mogelijk een kopie van de factuur te sturen naar de Colland Backoffice, Postbus 3189, 5902 RD Venlo. Vermeld dan wel het registratienummer van de declaratie.

Bron: Colland Arbeidsmarkt