Het 5-partijen akkoord op een rijtje

De Kunduzcoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bereikten vorige week een akkoord over miljardenbezuinigingen voor 2013. Wat staat er in dit 5-partijen akkoord?

Belastingen
– In 2013 wordt het begrotingstekort teruggebracht tot 3 procent.

– Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog van 19 naar 21 procent. Het lage tarief blijft gelijk op 6 procent.

– De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Dat levert 1,2 miljard op ter financiering van de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent.
De belastingschijven worden volgend jaar niet aangepast aan de inflatie. Dit levert 1,2 miljard op.

– De accijnzen op alcohol, frisdranken en tabakswaren worden verhoogd. Dit levert ruim 600 miljoen euro op.

– De btw op uitvoerende kunsten gaat omlaag naar 6 procent.

– De bankenbelasting wordt verdubbeld van 300 miljoen naar 600 miljoen euro.

– Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens. Deze ‘crisisheffing’ moet 500 miljoen euro opbrengen.

– De aftrek van deelnemingsrente wordt beperkt (150 miljoen).

Woningmarkt
– De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent. De tijdelijke verlaging door kabinet-Rutte van 6 naar 2 procent wordt dus verlengd.

– De huren voor huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent.

– De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd, maar mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten, moeten die in 30 jaar annuitair aflossen.

– Er wordt extra ge├»nvesteerd in energiebesparing in woningen.

Arbeidsmarkt
– In 2013 gaan mensen een maand later met de AOW, in de jaren daarop gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog. In 2019 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar, in 2024 wordt dat 67 jaar.

– Het ontslagrecht wordt versoepeld. De ontslagvergoeding verdwijnt, wel komt er een beperktere verplichte bijdrage voor scholing en voor werk-naar-werk-trajecten.

– Er komt een eigen risico voor werkgevers in de WW van maximaal 6 maanden.

Overheid
– Er komt een nullijn voor ambtenaren, met uitzondering van werknemers in de zorg.
Voor 875 miljoen aan bezuinigingen op de overheid moet nog invulling worden gevonden.

– De periode waarin politici wachtgeld krijgen, wordt net zo lang als de periode waarin ze WW krijgen. Dat is een stuk korter dan in de huidige wachtgeldregeling.