‘Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe’

Het aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe. Dat concludeert Bomenwacht Nederland naar aanleiding van driejarig onderzoek naar boomaantastingen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Volgens Bomenwacht Nederland zijn veel gemeenten niet op de hoogte van onbekende aandoeningen en wordt er niet op gemonitord. Het gaat om bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastvlekken en transparantie.

Uit het onderzoek naar 121 bomen, onderverdeeld in tien verschillende soorten, blijkt dat het aantal aantastingen sinds 2009 gemiddeld met 11% is toegenomen. Na drie jaar bleek 80% van de gecontroleerde bomen een of meer onbekende aantastingen te hebben.

5000 bomen kappen ivm bezuinigen op groenbeheer

‘5000 bomen kappen: krankzinnig voorstel’

VEGHEL – Er was nog al wat weerstand op het kappen van 5.000 bomen in het buitengebied, tijdens de commissievergadering Ruimte en Milieu donderdagavond. De bomenkap is een onderdeel van het voorkeursscenario om de bezuinigingsdoelstelling te halen op groenbeheer. (meer…)

Boomverzorging: ook voor de 45-plusser?

Klimmen in bomen vraagt fysieke inspanning, beheersing en spierkracht. Veel boomverzorgers vallen uit rond hun 45e jaar en zoeken naar ander werk. Wat kan de sector doen om ervaren medewerkers langer te behouden?

De fysieke belasting van een boomverzorger is hoog. Jongere boomverzorgers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s, waardoor zij zichzelf onnodig zwaar belasten. Pas als ze ouder worden, voelen ze dat hun lichaam er onder gaat lijden en maken ze bewuster gebruik van hulpmiddelen en passen het werktempo aan.