Nieuwe wetten en regels per 1 juni 2013

Per 1 juni 2013 geldt weer een aantal nieuwe wetten en regels. Zo worden bijvoorbeeld de dagloonregels gewijzigd, wordt de Wet modern migratiebeleid ingevoerd en kunnen seizoenswerkers sneller een werkvergunning krijgen. Maar ook is voortaan luchtfotografie zonder vergunning mogelijk.