Nieuwe gewasbeschermingsgids beschikbaar

Welke ziekten, plagen en teeltproblemen komen voor in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen, en wat is ertegen te doen? De Gewasbeschermingsgids 2012 biedt een actueel overzicht.

De Gewasbeschermingsgids 2012 beschrijft alle per 1 januari 2012 toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen. Geïntegreerde gewasbescherming is een belangrijk thema in de nieuwe editie. Dat betekent dat er naast de chemische bestrijdingsmiddelen ook veel aandacht is voor niet-chemische manieren om ziekten, plagen en onkruid te voorkomen en te bestrijden. Denk aan biologische bestrijding, mechanische onkruidbestrijding of teeltmaatregelen.