Beantwoording Kamervragen glyfosaat teleurstellend

Afgelopen week heeft Staatssecretaris Atsma antwoord gegeven op de Kamervragen van Rik Grashoff (GroenLinks). Op 8 maart stelde Grashoff Kamervragen om duidelijkheid te krijgen over de ingangsdatum van het glyfosaatverbod en het wel of niet vervallen van de certificatieplicht. De staatssecretaris wil de motie en de invulling van de Europese Richtlijn over duurzaam gebruik van gewasbescherming in één keer met de Tweede Kamer bespreken. De staatssecretaris antwoordt daarom pas invulling te geven aan de motie, als onderdeel van de Tweede nota duurzame gewasbescherming (incl. Nationaal Actieplan duurzame gewasbescherming). In juni worden deze documenten naar de Tweede Kamer toegestuurd. VHG vind het erg teleurstellend dat de staatssecretaris op korte termijn geen duidelijkheid geeft. Ondernemers in het groen weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Vertraging NAP
In september 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin gevraagd werd om een verbod op glyfosaat. Eerder, in oktober, heeft de Staatssecretaris aangekondigd het glyfosaatverbod uit te voeren als onderdeel van het Nationaal Actieplan en dit voorjaar aan de Tweede Kamer toe te sturen. In het Nationaal Actieplan zou uitgewerkt worden hoe dit verbod ingevoerd zal worden. Inmiddels heeft het opstellen van het Nationaal Actieplan vertraging opgelopen. Het onkruidseizoen is echter wel weer gestart. En ondernemers in het groen moeten officieel nog altijd voldoen aan de certificatieplicht bij het gebruiken glyfosaat op verharding (bij meer dan 2 hectare/ jaar). VHG was dan ook erg blij dat Grashoff aan de staatssecretaris om opheldering heeft gevraagd.