Tuinbouw investeert in duurzame innovaties

De tuinbouw investeert dit jaar nog via het Productschap Tuinbouw (PT) in duurzame innovaties. Dat hebben de PT-commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw eind februari besloten. Het gaat om projecten die vallen binnen de PT-programma’s Energie & CO2, Groen & Welbevinden, Arbeid, Biobased economy & MVO, Plantgezondheid, Fyto en Water en Voeding & Gezondheid.

Het PT-bestuur had eerder vastgesteld dat voor 2013 ruim 10 miljoen euro beschikbaar is voor duurzame innovaties. Per tuinbouwgeleding is bepaald welk budget er nog te besteden valt. Daarbij is rekening gehouden met het uitgangspunt dat de heffing over 2013 tot een minimum beperkt moet zijn en vooral vanuit reserves nog wordt geïnvesteerd in de sector.

Verdeling budget
Voor 83 projecten in het kader van het PT-programma Plantgezondheid, Fyto en Water komt ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Binnen het programma Energie en CO2 bestemden de commissies bijna 2,5 miljoen euro voor 23 projecten. Voor Groen & Welbevinden gaat het om vier projecten met een gezamenlijk budget van 385.000 euro. Voor Biobased Economy & MVO stemden de commissies in met het financieren van vier projecten voor een budget van ruim 250.000 euro. Voor Voeding & Gezondheid investeert de tuinbouw via het PT ruim 160.00 euro in vijf projecten.

Branchevereniging VHG heeft zitting in de PT-commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw.

Bron: VHG