Kartelboetes voor hoveniers moeten omlaag

Den Haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2005 een achttal hoveniers te hoge boetes opgelegd voor het maken van illegale prijsafspraken en moet de sancties daarom aanpassen.
Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoogste beroepsinstantie in mededingingszaken, bepaald. Volgens het college had de kartelwaakhond de boetes destijds niet met 30 procent mogen verhogen omdat voor een dergelijke boeteverzwaring “geen grondslag” bestond.