Alle informatie over de Kastanjeziekte verzameld

Een mysterieuze bloedingsziekte bedreigde in 2004 alle Aesculus soorten in Nederland. Wat was hiervan de oorzaak en wat waren de verschijnselen?

Kastanjebomen krijgen bruine vlekken op de stam en ‘bloeden’ donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en in de ergste gevallen tot sterfte van de hele boom. Onderzoeksinstellingen, gemeenten en organisaties die zich bezig houden met de zorg voor bomen in Nederland hebben in 2004 de werkgroep Aesculaap gevormd. Nader onderzoek wees uit dat een bacterie de primaire oorzaak van de kastanjeziekte is.