Telers volledige regie op aanvoerinformatie in nieuw kwaliteitsbeleid

FloraHolland, 30 juli 2013  – FloraHolland voert in het najaar het nieuwe kwaliteitsbeleid in voor afzet via de klokken van de exportlocaties. Het nieuwe beleid sluit aan op de veranderende wensen en eisen van telers en klanten.

Telers willen steeds meer eigen regie op hun afzet en daar hoort een volledige verantwoordelijkheid over de aanvoerinformatie bij. Voor klanten moet dit de betrouwbaarheid van de informatie vergroten, in de huidige situatie zijn ze daarover nog onvoldoende tevreden. Klanten kopen steeds meer in op afstand of via dealingrooms en zien de partijen niet meer zelf. Zij moeten dus volledig kunnen vertrouwen op de aanvoerinformatie. Het nieuwe beleid is een logische vervolg op de pilot die eerder met de productgroep Alstroemeria heeft plaatsgevonden. De invoering vindt stapsgewijs en per productgroep plaats.

Met de invoering van het nieuwe kwaliteitsbeleid wordt het zelfkeurprincipe volledig doorgevoerd. FloraHolland gaat zich richten op het herkeurproces en stopt met de huidige manier van keurcontroles. Dat deze manier van controleren niet meer aansluit op de wensen en eisen van de markt, bewijst de afzet via Connect. Daar is betrouwbaarheid van informatie een vanzelfsprekendheid en leidt vrijwel nooit tot discussies.

Hoe werkt het nieuwe kwaliteitsbeleid? In de nieuwe situatie hebben telers de volledige verantwoordelijkheid voor hun aanvoerinformatie. Waar nodig en gewenst helpt FloraHolland telers hierbij. FloraHolland richt zich op het optimaliseren van het herkeurproces voor telers en klanten. Als telers bij herhaling in gebreke blijven en het herkeurpercentage de vastgestelde norm overstijgt, dan worden hun producten verplicht en tegen betaling gecontroleerd. Een belangrijke aanpassing is verder dat het product bij een gegronde klacht altijd retour wordt genomen en geen korting (‘centje keur’) meer wordt gegeven. Daarnaast worden de herkeurmogelijkheden voor ingekochte producten verruimd en verbeterd. Voor telers die geen verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen, is het mogelijk om tegen betaling hun producten voor het veilen door FloraHolland te laten keuren.