Onkruidbestrijding? Denk vooral ook aan het weer

De winter is op zijn retour en het groeiseizoen staat voor de deur. Kortom: onkruidbestrijders en groenbeheerders moeten weer met grof geschut voor de dag komen. Daarbij zijn zij gebonden aan
strenge milieuregels, waarin niet zomaar overal en op ieder tijdstip bestrijdingsmethoden ingezet kunnen worden. Het weer speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom voorziet Weerinstituut MeteoVista in online planningtools, actuele informatie en een cursus Weer en Onkruidbestrijding.

Met name onkruidbestrijding op verharding vraagt veel aandacht van de onkruidbestrijder. Teveel groen tussen bestrating als tegels of klinkers ontsiert het straatbeeld; maar belangrijker: de groei van onkruid beïnvloedt de toegankelijkheid en levensduur van verhardingen, zoals stoep of weg, nadelig. De goedkoopste manier om onkruid te bestrijden, is het spuiten met herbiciden (onkruidverdelgers). Deze methode leidt bij onzorgvuldig gebruik, of gebruik onder bijvoorbeeld verkeerde weersomstandigheden, echter tot ongewenste neveneffecten. Zo kunnen de herbiciden afspoelen van het onkruid en in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is schadelijk voor planten en dieren, maar ook voor de productie van drinkwater. Volgens regelgeving op het gebied van duurzaam onkruidbeheer (DOB) mag er niet op verharde grond gespoten worden wanneer binnen de volgende 24 uur meer dan 1 mm neerslag wordt verwacht en de kans op neerslag groter is dan 40%.

Weten wat het weer doet
Informatie over de hoeveelheid neerslag en het tijdstip van de verwachte neerslag is dus van groot belang
voor de onkruidbestrijders. Weersinstituut MeteoVista heeft daarvoor een online planning- en registratietool
voor het bestrijden van onkruid ontwikkeld die beschikbaar wordt gesteld op Onkruidbeheer.nl. Daar
geven de meteorologen van het weersinstituut advies over de naleving en controle van regels op het
gebied van onkruidbestrijding. Dankzij verschillende tools, waaronder een planning- en registratiemodule en het actuele weerbericht, kan een juiste inschatting gemaakt worden. Zo is er bijvoorbeeld per drie uur een spuitadvies beschikbaar. Daarnaast heeft MeteoVista, onlangs erkend als officiële leverancier van de registratiemodule ten behoeve van de DOB methode, in samenwerking met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van de Wageningen UR speciaal voor groenverdelgers een cursus Weer en Onkruidbestrijding ontwikkeld. In het kader van Duurzaam Onkruid Beheer krijgen groenbeheerders bij gemeenten, provincies, waterschappen en hoveniersbedrijven met deze cursus inzicht in de relatie tussen het weer en het effect van de bespuiting. Voor de cursus krijgen de deelnemers 2 (van de 4 benodigde) punten voor verlenging van de spuitlicentie. Niks zo veranderlijk als het weer is  dus letterlijk voor groenbeheerders van toepassing. De juiste informatie over weersverwachtingen en het advies hoe daarop in te spelen, is dus van groot belang voor de juiste aanpak van onkruid.

Bron: www.meteovista.com