Veel koningslindes geplant tijdens Boomfeestdag

Vandaag op de eerste dag van de lente wordt in Nederland Boomfeestdag gevierd. In veel gemeenten worden bij scholen en op andere locaties bomen geplant. Dit jaar worden vooral veel koningslindes geplant vanwege de aanstaande troonswisseling.

Nationale_Boomfeestdag

De officiële viering vindt dit jaar plaats in Leeuwarden. Daar werd de eerste Koningslinde aangeboden door Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, en Onno Hoes, voorzitter Boomfeestdag, aan burgemeester Ferd Crone.

Ook elders in het land werden, vooruitlopend op de troonswisseling van 30 april, veel koningslindes geplant. Volgens boomkwekerij Ebben, hoofdsponsor van de Boomfeestdag, zijn er inmiddels al ruim 300 bomen door gemeenten besteld.

Fruitbomen
Uiteraard werden ook andere boomsoorten geplant, bij scholen en op diverse locaties. Zo werden ook veel fruitbomen geplant in het kader van eetbaar groen.

De boomplanters moesten hier en daar wel sneeuw voor lief nemen, ondanks de eerste dag van de lente.

bron: Tuin & Landschap