Bijdrage dagvoorzitter Peter Loef – GardenExperience

Vakmanschap is meesterschap.
Vakmanschap is níet automatisch óók ondernemerschap.
Ondernemerschap is namelijk een ánder vakmanschap.

Geachte geïnteresseerde,

Ondernemerschap is iets in beweging brengen, van niets iets blijvends en renderends maken. Ondernemers zijn constant op zoek naar manieren zich te onderscheiden en te ontwikkelen. Steeds hebben zij nieuwe doelen die worden nagestreefd. Medewerkers of collega’s van de ondernemer ervaren in zijn buurt continue onrust: ‘wanneer houdt hij nu eens op met veranderen. Hebben we het ene nog niet eens goed uitgewerkt of begint hij weer aan het volgende.’  Naar collega bedrijven, waar een ondernemer aan het roer staat, wordt vaak kritisch gekeken. Soms zelfs worden ze als onrustig en zelfs arrogant geduid: ‘Hij weet het toch altijd beter’ . Van alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn nemen ondernemers als eerste kennis. Daarbij nemen zij risico’s. Ze gaan dingen uitproberen of varianten verzinnen zonder dat ze weten of het werkt. Want stel dat het werkt, dan zijn zij de eerste en de conculega’s voor. Wel geldt het adagium: ‘De man met een idee is een dwaas totdat het idee een succes blijkt te zijn.’ Want als het lukt en anderen kunnen  er een graantje van meepikken, dan is de ondernemer opeens weer een prima vent.

En toch zijn het juist deze mensen, die met een gezonde dosis ondernemerschap en bewustzijn van hun eigen sterkten, valkuilen, allergieën en uitdagingen, die vaak een prachtige onderneming runnen. Ook zijn het deze mensen die de branche en het vak verder ontwikkelen. Goede ondernemers zijn in staat hun valkuilen te omzeilen, veel kansen op waarde in te schatten en te vertalen naar hun onderneming en staan open voor veranderingen . Veelal hebben zij de juiste mensen in hun omgeving verzameld om valkuilen te omzeilen en eigen zwakten op te vangen en  beschikken zij over een gevarieerd, uitgebreid goed onderhouden netwerk.

De groenbranche wordt gekenmerkt door veel bedrijven die zijn opgezet en worden geleid door enorm goede vakmannen, die het meesterschap van tuinontwerp, realisatie, onderhoud en renovatie tot in de finesse beheersen. Geweldig ! En juist daar schuilt voor de branche, voor de vakman die een onderneming runt en voor zijn werknemers een risico. Dat dát een risico is, wordt pas ervaren als er bewustwording en erkenning is dat ondernemerschap een ander vakmanschap is dan het meesterschap dat zij beheersen. Wordt de ondernemer in tijden van crisis geprikkeld en gestimuleerd nog innovatiever te worden, de vakman daarentegen komt in zo’n fase juist in de problemen omdat hij het lastig vindt een voorstelling te maken van iets wat hij moet gaan doen dat hij niet kent of niet gewend is. Altijd wel een legitimatie om het niet te doen. Meestal wordt dit uitgesproken met de woorden:  ‘Ach, we hebben dit al eens eerder meegemaakt en toen kwam het uiteindelijk ook goed’. Maar ondertussen voelen ze nattigheid omdat het inmiddels al te lang duurt dat het weer hetzelfde wordt. Ze worden onrustig en gaan op zoek.

Gardenexperience heeft als doel om vakmensen en ondernemers met elkaar te verbinden om met elkaar de kansen die de huidige maatschappij en economische ontwikkeling biedt te herkennen en met elkaar te onderzoeken. Ja met elkaar, omdat enerzijds de vakman de ondernemer het inzicht kan geven wat er bij een kans zoal mis kan gaan. Anderzijds kan de ondernemer dan weer worden gestimuleerd om met de risico’s die er zijn weer een nieuwe ‘variant’ te bedenken. Met elkaar in een proces aan de slag gaan en kennis nemen van denkpatronen en handelwijzen van een ander type mens dan je zelf bent is enorm stimulerend. Het biedt gelegenheid nieuwe inzichten te krijgen, kansen te zien en juist daardoor, juist óók in tijden van crisis, zich in de markt te onderscheiden! Want wees nou eerlijk, zou u ook dit congres bezoeken wanneer er geen crisis zou zijn?

Ik vind het persoonlijk een eer om u als dagvoorzitter hierbij te mogen begeleiden.

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!

Peter Loef


 

Peter Loef

Peter Loef (1964) is een in – en door – de praktijk geschoolde dienstverlenende ondernemer. Hij is (interim)manager en daarnaast trainer op het gebied van communicatie en verkoop en coach op het gebied van gedrag, vaardigheden en beïnvloeding.

Na een groot aantal jaar in de sociale zekerheid werkzaam te zijn geweest heeft hij in 1999 ACTOR Sector Advies Bureau opgericht (www.actor.nl). Van dit bureau is hij een aantal jaar directeur geweest. ACTOR richt zich op ondersteuning van werkgevers en werknemersorganisaties bij het afsluiten van CAO’s, het maken van afspraken over verzekeringen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid en brengt advies uit op pensioengebied en de arbeidsmarkt. Een hele belangrijke periode is zijn directeurschap van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners geweest (www.vhg.org). Geconfronteerd met de ondernemerspraktijk van MKB-ondernemers van alle dag, heeft hij inzicht gekregen in de vele uitdagingen van het ondernemerschap. Hij heeft veel geïnvesteerd om voor de uitdagingen praktische oplossingen te vinden. In 2008 heeft hij zijn eigen adviesbureau opgericht (www.peterloefadviesbv.nl). Hij biedt op een hem kenmerkende, persoonlijk betrokken wijze, onder andere coaching en organisatieadvies aan waarbij gedrag en beïnvloeding centraal staan. De laatste jaren is Peter directeur van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (www.sncu.nl). In een beperkt aantal uur per maand behoudt hij zijn verbondenheid met de hoveniersbranche door coaching en trainingen te verzorgen.

Peter zijn kracht zit hem in het verplaatsen in zijn gesprekspartner, het enthousiasmeren, structureren, verbinden en het snel doorgronden van dilemma’s. Door zijn kennis en ervaring is hij in staat om in samenwerking met zijn gesprekspartner veel vragen te beantwoorden en oplossingen te vinden. Lukt dat niet direct, dan weet hij in zijn uitgebreide netwerk altijd mensen te vinden die op het betreffende onderwerp dat wel kunnen.

Op  treft u meer achtergrondinformatie over Peter Loef aan.