PT-heffing voor hoveniers stijgt met 7%

De PT-heffing voor hoveniersbedrijven stijgt in 2013 met 7%. Terwijl in bijna alle sectoren de heffing komend jaar verder daalt. Dat blijkt uit heffingsverordeningen op de agenda van de commissie Sierteelt en Groen.

In 2012 daalde de heffing van het Productschap Tuinbouw (PT) voor hoveniers nog met 30%. Dit kwam met name doordat het takenpakket van het PT sterk werd gereduceerd.

‘Aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe’

Het aantal onbekende boomaantastingen neemt drastisch toe. Dat concludeert Bomenwacht Nederland naar aanleiding van driejarig onderzoek naar boomaantastingen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Volgens Bomenwacht Nederland zijn veel gemeenten niet op de hoogte van onbekende aandoeningen en wordt er niet op gemonitord. Het gaat om bastknobbels, bastlijnen, bastscheuren, bastvlekken en transparantie.

Uit het onderzoek naar 121 bomen, onderverdeeld in tien verschillende soorten, blijkt dat het aantal aantastingen sinds 2009 gemiddeld met 11% is toegenomen. Na drie jaar bleek 80% van de gecontroleerde bomen een of meer onbekende aantastingen te hebben.

Competitie Tuin van het Jaar gaat op de schop

Geen onderscheid meer tussen vakjury en persjury; de beleving van een deelnemende tuin is doorslaggevend voor de eindscore. Dat zijn de belangrijkste veranderingen voor de eerstvolgende Tuin van het Jaar-competitie.

Alle bij het Productschap Tuinbouw (PT) ingeschreven hoveniersbedrijven zijn door het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) op de hoogte gebracht van de veranderingen in de hovenierswedstrijd.

‘Terreinbeheerders aansprakelijk voor schade onkruid’

LTO Noord wil terreinbeheerders en bermeigenaren aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van uitzaaiend onkruid. De agrarische belangenbehartiger heeft in een brief terreinbeheerders in Noord-Holland opgeroepen om onkruid tijdig aan te pakken.

Volgens LTO Noord zorgt uitzaaiend onkruid voor onveilige verkeerssituaties en voor schade op akkers en weilanden. Het gaat daarbij om akkerdistels, fluitenkruid, krulzuring en berenklauw.