‘Goede zaak wanneer een boom hol wordt’

Schimmels op bomen, holtes in bomen: in Engeland wordt dit als een goede zaak gezien. Een land waar de bomen veel ouder zijn dan op het Europees vasteland. De Nederlandse stichting Wereldboom wil ook hier bomen laten uitgroeien tot reuzen.

In het vakblad Boomzorg een interview met Ton Stokwielder, oprichter van de stichting die inmiddels meerdere bomen in Nederland heeft bekroond tot ‘Wereldboom’.

Bosbouw versus biologie

Stokwielder licht toe dat de Engelsen nog niet vergeten zijn dat een boom een tweede- en derdegeneratiekroon kan maken. De ruimte die zij de boom geven, biedt het organisme de kans om te laten zien hoe imposant zij kan worden. In de loop der jaren is ook zijn eigen visie bijgesteld.

Tijdens het vak boomverzorging leerde hij dat schimmels afbrekers van de boom zijn. Dit is volgens hem vanwege de invloeden uit de bosbouw. Wordt naar een boom gekeken vanuit het oogpunt van een Engelse bioloog, dan is er sprake van symbiose.

Hol is waardevol

Daarnaast heeft jarenlang onderzoek door Engelse biologen hen anders laten denken over holtes. Stokwielder: ‘Het is een voorwaarde om ouder dan driehonderd jaar te worden. Hij zakt dan niet door zijn eigen fundament door overgewicht en hij krijgt de dynamiek van een jonge boom terug. Echt stabiel blijven vooral de holle, korte, gedrongen bomen die zonder grote onderlinge concurrentie zijn opgegroeid’.

En ecologisch gezien wordt een boom honderd maal waardevoller als hij hol wordt dan daarvoor. Het biedt onder meer schuil- en nestelplek aan vlinders, vossen en uilen. De kerkuil huisde oorspronkelijk in Europa in holle bomen, maar zijn noodgedwongen uitgeweken naar kerken. Op het Europees vasteland zijn vele oorlogen geweest, meer dan in Engeland; hetgeen volgens Stokwielder mede heeft bijgedragen aan het verdwijnen van oud, holle bomen op het vasteland.

Mentor en beschermheer

Stokwielder vertelt dat de stichting is opgericht in 2009, tevens het jaar waarin Nederland haar eerste ‘Wereldboom’ kreeg; De Gevlekte Zuiderling in Eindhoven. Aan een boom wordt zowel een mentorboom gekoppeld; een boom in een ander land dat tot voorbeeld dient, als een beschermheer. De beschermheer ziet erop toe dat de condities juist zijn om oeroud te kunnen worden. Deze zorgt ook voor een actief netwerk rondom de boom.

In het artikel in Boomzorg is meer te lezen over boomtechnische aandachtspunten en het creëren van een populaire boom. Zo worden in de aanloop naar de officiële benoeming van een boom activiteiten georganiseerd rondom de boom (klimmen, schommelen, tokkelen, et cetera).

Draaiboek

De stichting probeert haar activiteiten steeds verder te professionaliseren. In haar nieuwsbrief van januari jongstleden wordt ‘met gepaste trots’ aangekondigd dat de stichting een Wereldboomdraaiboek heeft samengesteld. Een draaiboek waarin is vastgelegd welke stappen worden doorlopen bij de realisatie van een Wereldboom.

Bron: Groen Kennisnet

groen_kennisnet