Teken komen in grote delen van Nederland voor. Meestal is een beet van een teek geen probleem, maar teken kunnen, naast de al jaren bekende Ziekte van Lyme, ook TBE – hersenvliesontsteking overbrengen.

Al enige jaren is Biocontrole betrokken bij de biologische bestrijding van teken. In samenwerking met Silvia Hellingman (Hellingman Biocontrole en Onderzoek) en Arnold van Vliet (Wageningen University) worden er praktijkproeven uitgevoerd om een praktische toepassing te ontwikkelen.

 

Proeven in het laboratorium wijzen uit dat insect- parasitaire nematoden (microscopisch kleine wormpjes) ingezet kunnen worden tegen teken. Deze veelbelovende laboratorium-resultaten zijn opgevolgd door de inzet van praktijkproeven.

Praktijkproef Teken bestrijding

Praktijkproef in de bossen van Ede | (foto Silvia Hellingman)
Nematoden leven slechts korte tijd op de vegetatie waar ook de teken op voorkomen. Hoe langer ze in leven blijven des te meer kans er is dat de nematoden een teek kunnen parasiteren. De formulering waarin de nematoden wordt verspoten is dus van groot belang. Aan de formulering en het aantal nematoden die gebruikt moeten worden per m2 wordt nog onderzoek gedaan. Naast de praktische haalbaarheid is ook de economische haalbaarheid van belang.

Geparasiteerde teken - tekebestrijding biocontrole

Geparasiteerde teken | (foto Silvia Hellingman)

De komende maanden worden nog diverse veldtesten uitgevoerd om de praktische toepassing te optimaliseren. Biocontrole houdt u op de hoogte!

Bron: Biocontrole

logo_biocontrole