Geachte GardenExperience bezoeker,

Als dagvoorzitter van Garden Experience 2012 wil ik u van harte bedanken voor uw inbreng tijdens de dag. Opvallend was het hoe interactief de dag is geweest. Veel congressen zijn bijeenkomsten waar de deelnemers ‘consumeren’ en de sprekers worden gedwongen een uiterste inspanning te leveren om contact met de zaal te maken. Daar was tijdens dit congres absoluut geen sprake. Juist door uw actieve inbreng is de dag voor iedereen nog waardevoller geworden.

De reacties die de organisatie en ondergetekende hebben ontvangen zijn positief en opbouwend. De werving, uitingen en de organisatie van het congres worden als uitmuntend beoordeeld. Als het gaat om de sprekers, dan was er voor een ieder wat wils en voor iedereen met Tom Coronel één brok inspiratie en energie. De rode draad van de ochtend was door alle verhalen heen goed zichtbaar: ‘Ondernemerschap in tijdens van crisis vraagt onderscheidend vermogen, alertheid, lef, passie, risico-nemen, keuzes maken en beslissingen nemen, aandacht voor de klant, goed luisteren en veel vragen stellen, zelfkennis en vertrouwen op het eigen gevoel.’

Tuinkeur heeft met dit congres duidelijk gemaakt goed zicht te hebben in wat voor de hoveniers in de markt van belang is, zeker op dit moment in deze economisch lastige tijden. Zij ondersteunt u bij vraagstukken met betrekking tot uw interne organisatie en bij de marketing naar de consument.

Tuinkeur heeft met het organiseren van dit congres de lat voor zichzelf hoog gelegd. Zeker voor een volgend congres dat inmiddels staat gepland voor 14 september 2013. Kijkend naar hoe ik hen heb meegemaakt in de voorbereiding en tijdens de dag, heb ik er alle vertrouwen in dat er alles aan gedaan zal worden het in 2013 wederom tot een succes te maken.

Mij rest u te complimenteren met uw inzet uw groene ondernemerschap verder te ontwikkelen. Ik  wens u daarom veel succes toe met het vertalen naar uw onderneming van wat u de 14e heeft gehoord !

Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Peter Loef