Bron: Groenkeur

In het herzieningstraject van de op  ISO 9001 gebaseerde Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Dak- en Gevelbegroening en Boomverzorging heeft de eerste tervisielegging plaatsgevonden. Er zijn vragen en opmerkingen binnengekomen van de certificerende instellingen, deelnemers en VHG.

Op 15 maart a.s. komt het College van Deskundigen groen bijeen om deze vragen en opmerkingen te bespreken. In de tweede tervisielegging krijgen de indieners van de vragen gedurende 30 dagen de mogelijkheid te reageren op de antwoorden van het College.
De besluiten van het College worden verwerkt in een concept dat in april opnieuw ter visie wordt gelegd. De nieuwe concept-beoordelingsrichtlijnen komen per 1 april 2016 beschikbaar op de deelnemersomgeving van de Groenkeur-website. De publicatie van de definitieve beoordelingsrichtlijnen staat gepland op 1 juni 2016.

De kern van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen blijft een geïntegreerd ISO 9001:2015 systeem met een ‘groene’ plus én met de focus op kwaliteit en vakbekwaamheid. Bovendien krijgt duurzaamheid een rol in de nieuwe beoordelingsrichtlijnen. Er komt extra aandacht voor de borging van kennis en toepassing van wet- en regelgeving. De vaardigheidseisen worden uitgebreid met kennis van bestekken en wetgeving. De verplichte checklists komen in de nieuwe beoordelingsrichtlijnen te vervallen.

Focus op Groenkeur - Matthijs Mesken
Matthijs Mesken, directeur
www.groenkeur.nl