Tilburgers kunnen tot 1 maart een geveltuintje aanvragen. De gemeente legt de tuintjes in april en mei aan. Bewoners zorgen zelf voor de planten en het onderhoud.

Een geveltuintje aanvragen kan via het mailadresnatuur_groen@tilburg.nl. De mail moet de naam, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager bevatten. Ook moet de aanvrager aangeven waar de tuin op welke plek hij de tuin aangelegd wil hebben. Bijvoorbeeld onder het raam of van de deur tot de regenpijp.

Zelf aanleggen
Het is ook mogelijk om geen gebruik te maken van de regeling, maar zelf een geveltuintje aan te leggen. Dit geldt niet voor bewoners binnen de Cityring. In dat deel van de stad mag alleen de gemeente een geveltuin aanleggen, vanwege het hoge aantal ondergrondse kabels en leidingen en de relatief smalle straten. Bewoners buiten de Cityring die de tuin zelf aanleggen moeten zorgen dat de geveltuin niet breder wordt dan 37 cm. Hij mag maximaal 25 cm diep zijn en mag zo lang zijn als de gevel van de woning. Bovendien moet er na aanleg een stoep overblijven van minimaal 120 cm breedt, zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel of rollator er nog langs kunnen.

Groene stad
De gemeente wil de stad groener maken, daarom is er de tijdelijke ‘stimuleringsregeling geveltuintjes’. Tilburg heeft tot en met 2018 budget beschikbaar voor de aanleg van de geveltuintjes. Groen maakt een straat gezelliger en gezonder. In een groene straat loopt bijvoorbeeld de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenige straat. Bovendien zakt er bij regen meer water direct in de grond, waardoor er minder kans is op overlast van water op straat. Dit is belangrijk, omdat ons klimaat verandert.

Bron:
Gemeente Tilburg