Regelmatig krijgen we de vraag van de TuinKeur gecertificeerde ondernemers of de groei van TuinKeur niet voor hun nadelig werkt. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk communicatie is!

TuinKeur is niet een franchiseconcept  met een werkgebied per deelnemer. TuinKeur is een keurmerk gericht op de consumentenmarkt. Dit betekent dat hoe vaker de consument TuinKeur in de markt tegenkomt des te eerder er wordt gekozen voor een TuinKeur gecertificeerd bedrijf. Verdere groei van het keurmerk en daarmee bekendheid in de consumentenmarkt zal een steeds grotere aantrekkingskracht hebben op de TuinKeur gecertificeerde hovenier.

En dat is wat we willen! De consument overtuigen dat een bewuste keuze voor een TuinKeur gecertificeerd bedrijf betekent dat er wordt gekozen voor vertrouwen, kwaliteit en garantie. En daarom zijn we blij met de groei die we doormaken. TuinKeur telt nu al bijna 230 bedrijven die een bewuste keuze hebben gemaakt. Bedrijven die zich laten ondersteunen en begeleiden door het vijfkoppige team van TuinKeur. Offertecoaching, coaching van de ondernemer op bijvoorbeeld rentabiliteit, opmaak van eigen folders, het verzorgen van een website of Facebook: zomaar een greep uit de dienstverlening.

In 2014 ligt voor TuinKeur de focus op twee vlakken.
Consumentenmarkt
Meer en meer brengen we TuinKeur onder de aandacht bij de consument. Niet alleen via vijftien vrachtwagens en een ludieke, zeer succesvolle taartenactie. Ook via advertenties in landelijke consumentenbladen, GoogleAdwords en Facebook wordt de consument gevonden!

Onze deelnemers
We zullen al onze deelnemers dit jaar via persoonlijk contact en advies helpen om het bedrijf en de bedrijfsvoering optimaal op orde te hebben voor 1 januari 2015. Voor ons is de huidige 6% BTW regeling een extra prikkel om in actie te komen! Regeren is vooruitzien: dus een extra prikkel om onze deelnemers actief te ondersteunen bij het doorvoeren van aanpassingen, veranderingen en het uitvoeren van ideeën.

2014 is zeker geen jaar voor ons om uit te rusten. Wij verwachten veranderingen in de bestaande markt en in de bestaande omstandigheden. Voor ons een signaal om met nog meer inzet aan de slag te gaan. Onze overtuiging is dat kwaliteit altijd loont en overleeft!

tuinkeur_zakelijk

Bron: TuinKeur |  08-04-2014