Biocontrole levert al jaren kennis en producten op het gebied van biologische bestrijding. Wij zijn specialist in de bestrijding van bodeminsecten en in de inzet van biologische bestrijders in de buitenteelt of in niet gestookte kasteelten.

Uitbreiding productenpakket BiocontroleMinder afhankelijk van chemie

Naarmate de vragen omtrent biologische oplossingen toenemen verdiepen wij ons steeds meer in het sterker maken van teeltsystemen in de land- en tuinbouw, en ook van het weerbaar maken van beplanting en gras in de openbare ruimte.
Door bodem, bemesting en plantmateriaal bij onze klanten te optimaliseren wordt de afhankelijkheid van chemische middelen minder groot, en wordt een teelt of beplanting minder kwetsbaar.
In samenwerking met adviesbureau AgroPoli is er een werkwijze ontwikkeld om teeltsystemen sterker te maken. Meer informatie in onze folders.

Nieuwe producten bij Biocontrole

Voor bodemverbetering, voor gezonde plantenvoeding en voor het verhogen van vitaliteit en weerstand van planten heeft Biocontrole een productenpakket samengesteld.
Dit pakket omvat een aantal producten zoals wortelstimulatoren, bodemverbeteraars en weerstandversterkers. Samen met de fabrikanten Synvital en Soil Tech Solutions proberen we een compleet pakket samen te stellen om plagen en ziekten voor te zijn.

Meer informatie vindt u op de website van Biocontrole: www.biocontrole.nl