Sociale partners in de sector Hoveniersbedrijf hebben in oktober 2015 een enquête gehouden over het gebruik en de tevredenheid over het Jaarurenmodel in de cao. De uitkomsten zijn besproken in een evaluatie.

Bijna 400 personen hebben deelgenomen aan de enquête. Dit is verdeeld in bijna een kwart werkgevers en driekwart werknemers. De meest genoemde functie is hovenier. Een grote meerderheid gebruikt het Jaarurenmodel en is hier positief over. Ruim de helft van de deelnemers aan de enquête zegt dat het Jaarurenmodel zorgt voor opvang van pieken en dalen in het werk. De meest genoemde reden om het niet te gebruiken is de hantering van een standaardweek van 37 uur.

De reacties op het behoud of bevordering van de (langere) vaste arbeidscontracten zijn in meerderheid negatief of neutraal beantwoord. Op een aantal vragen was een open antwoord mogelijk. Sociale partners hebben dit gebruikt bij hun evaluatie. Hierbij valt op te merken dat er een aantal respondenten aangeeft, zich te hebben laten beïnvloeden door de uitwerking van de Wet werk en zekerheid, waardoor de vraag over behoud of bevordering van de langere (vaste) arbeidscontracten moeilijk te beantwoorden was.

Het onderzoek is in opdracht van sociale partners uitgevoerd door Actor Bureau voor sectoradvies.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Actor via email actor@actor.nl of met de bestuurder van FNV Agarisch Groen

Monique Daamen

0570-512188

Sociale partners willen iedereen bedanken die aan de enquête heeft deelgenomen.

Bron: FNV – 3 dec. 2015

Logo FNV