Boeren en tuinders die vanwege de droogte tijdelijk in liquiditeitsproblemen komen, kunnen uitstel van belasting vragen. Het gaat om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

De telers moeten dan bij de Belastingdienst wel aannemelijk zien te maken dat de droogte hen in financiële problemen bracht. De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan deze regeling en biedt de mogelijkheid om uitstel van betaling voor een langere periode te krijgen

Voorwaarden

Belangrijk voor het krijgen van dit uitstel van betaling is dat een accountant, financier of adviseur (een derde deskundige) een verklaring afgeeft. De adviseur moet aannemelijk maken dat het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen, de betalingsproblemen tijdelijk zijn, de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost en de onderneming levensvatbaar is.

Aanvraag via accountant

Boeren en tuinders die uitstel nodig hebben in verband met liquiditeitstekorten kunnen een onderbouwd verzoek indienen bij hun belastingkantoor. LTO Nederland adviseert leden om contact op te nemen met hun fiscaal dienstverlener en via hen de aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. De Belastingdienst kan bij het verlenen van uitstel nadere voorwaarden stellen. Een van deze voorwaarden is dat de Belastingdienst kan vragen om zekerheid te stellen voor de nog te betalen belastingen.

 

Bron: Greenity