Wageningen UR krijgt te weinig geld van het ministerie van Economische Zaken om de korting op het groen onderwijs te compenseren. Bovendien worden de andere universiteiten nu ook gekort, ten faveure van het groene middelbaar onderwijs. Dat stelt de vereniging van universiteiten, VSNU. De VSNU vind dit niet acceptabel en is in gesprek met het ministerie van EZ en Tweede Kamerfracties om een betere regeling te bedingen.

Vorige week stuurde staatssecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze aangaf hoe ze de eerdere korting op het groen onderwijs van 15 miljoen euro ongedaan had gemaakt. De VSNU zocht uit waar dat geld vandaan kwam en waar het naartoe gaat, en is zeer ontstemd.

Van de 15 miljoen euro voor het groen onderwijs in 2015 krijgt Wageningen UR maar 3,5 miljoen euro, verklaart VNSU-woordvoerder Bastiaan Verweij. Dat is onvoldoende om de korting op Wageningen UR door de zogeheten 2-procent-regel ongedaan te maken. Die korting bedraagt nog steeds 8,7 miljoen euro. Daarnaast is 10 miljoen euro overgeheveld van het onderwijsministerie naar EZ, en van die 10 miljoen is 6 miljoen afgehaald van het budget van de andere universiteiten. Alle universiteiten betalen dus mee aan het niet-korten van het groen onderwijs.

Bron: Resource