Uitzonderingen bekend gemaakt

Per 1 november 2017 wordt het gebruiksverbod van professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen uitgebreid naar niet-verhardingen. Inmiddels zijn er ook uitzonderingen op dit verbod bekend gemaakt.

Al eerder was bekend dat een uitzondering geldt in situaties waar bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is, zoals op vliegvelden en defensieterreinen. Sport- en recreatieterreinen zijn voorlopig ook uitgezonderd van het verbod.

Daarnaast is een lijst gepubliceerd van planten en insecten die gericht mogen worden bestreden met gewasbeschermingsmiddelen wanneer dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van mens, dier of milieu.

Het gaat om de volgende soorten:
• Duizendknoop: Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop
  (Fallopia sachalinensis), bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica), Afghaanse
  duizendknoop (Persicaria wallichii) en kruisingen;
• Ambrosia (Ambrosia species);
• Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea);
• Bastaardsatijnrups (Euproctis chrysorrhoea);
• Buxusmot (Cydalima perspectalis);
• Fluweelboom/azijnboom (Rhus species);
• Hemelboom (Ailanthus altissima);
• Pontische rododendron (Rhododendron x superponticum);
• Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina);
• Eik (Quercus species) met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea;
• Esdoorn (Acer species) met uitzondering van Acer campestre;
• Witte abeel (Populus alba);
• Grauwe abeel (Populus x canescens);
• Zuurbes (Berberis species), niet zijnde Berberis vulgaris;
• Robinia (Robinia pseudoacacia);
• Rimpelroos (Rosa rugosa);
• Dwergmispel (Cotoneaster species) met uitzondering van Cotoneaster integerrimus;
• Knolcyperus (Cyperus esculentus);
• Trosbosbes (Vaccinium corymbosum en hybriden).

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om de uitzonderingen terughoudend toe te passen en ‘alleen uitzonderingen op het verbod toe te staan die voldoen aan de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur.’

Bron: VHG